Тестване и сертификация на безжични мрежи

Получете бърз достъп до пазарите за Вашите устройства и продукти с гаранция за безопасност, сигурност, качество и производителност.

Покрийте изискванията на оператора, защитавайте марката си, оптимизирайте приходите и изградете лоялност.

Нашите водещи решения осигуряват скалируемост (scalability) на тестовете и набор от гъвкави и мобилни услуги по осигуряване на качеството (QA), включително регулиране, безопасност, оперативна съвместимост и тестване на производителността. Ние имаме опит в тестване на смартфони, телефони, безжични маршрутизатори, точки на достъп, таблети, лаптопи, мрежови устройства и устройства IoT (M2M) за "интелигентен град", транспорт, здравеопазване, измерване и други приложения.

Intertek управлява сертифицирана от CTIA лаборатория (CATL), телекомуникационен сертифициращ орган (TCB), одобрен от Verizon за ODI сертификация, акредитирана от GCF и от 2013 г. акредитирана от PTCRB.

Безжичните услуги за свързване използват информационните и комуникационни връзки (Intertek’s Information and Communication Nexus - ICON) на Intertek за онлайн достъп. При създаването и удостоверяването на акаунти, клиентите имат интернет уеб базиран достъп до тестовите данни и резултатите за своите проекти.

Изберете услугите, които най-добре отговарят на вашите нужди и нуждите на вашите клиенти и крайни потребители. Не сте сигурни откъде да започнете? Можем да помогнем.

Свързване: Данни и комуникации

 • Тестване преди сертифициране
 • 4G / LTE тестване и сертифициране
 • Изпитване по въздуха (ОТА)
 • Тестване на взаимодействието на поле (FIT)
 • Оторизирано изпитване на CTIA (CATL)
 • Bluetooth съвместимост

Хардуер на устройството: Безопасност и ефективност

 • Изпитване по EMC
 • SAR (Specific Absorption Rate)
 • Тестване и сертифициране по FCC
 • TCB услуги
 • батерии

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640