Нуждаете се от съдействие или имате въпроси? +359(2)9500640

TOTAL QUALITY. ASSURED.

Прилагаме експертизата на Intertek за цялостно осигуряване на качеството последователно, навреме и с отношение, като по този начин предоставяме възможност на клиентите ни да се развиват безопасно.

Нашите услуги
Осигуряване
Предоставяме възможност да идентифицирате и минимизирате рисковете, присъщи на Вашите операции, верига на доставки и системи за управление на качеството.
Научете повече
Тестване
Оценяваме как продуктите и услугите Ви съответстват на и надминават стандартите за качество, безопасност, устойчивост и представяне.
Научете повече
Инспекции
Валидиране на спецификациите, стойността и безопасността на суровините, продуктите и активите.
Научете повече
Сертификация
Официално потвърждение, че Вашите продукти и услуги отговарят на всички признати външни и вътрешни стандарти.
Научете повече