Изпитване на обувки

Intertek предоставя прецизно тестване, инспекция, одит, консултации, обучение и осигуряване на качеството на обувките, което позволява на търговците, производителите и вносителите да оценят основните механични и физически свойства на своите изделия по цялата верига на доставки.

Обширните ни възможности за тестване на обувки предлагат на клиентите цялостно осигуряване на качеството, което дава възможност за проактивна оценка на всички етапи на разработване и производство, за да се осигури постоянно качество на продукта и скорост до пазара. Тестването на материалите и компонентите, които съставят крайния продукт, както и на крайния продукт спомагат за спазването на изискванията за безопасност, намаляват рекламациите, подобряват качеството и подобряват лоялността и удовлетвореността на клиентите. Нашите акредитирани лаборатории за изпитване на обувки са стратегически разположени в ключови производствени райони, предлагащи глобален обхват с местни решения.

Възможностите ни за тестване обхващат всички видове обувки, от спортни и детски обувки, обувки за безопасност/ ЛПС до дизайнерски колекции. Intertek е акредитиран да извършва физически, механични и химични тестове, включително тестване за:

 • Тестване Actiwear
 • Химичен скрининг
 • Забранени и опасни вещества - хром VI, формалдехид, забранени азобагрила, DMF, PCPs
 • Съответствие с CPSIA
 • Съответствие с изискванията на GB (Китай)
 • Устойчивост на напукване и огъване
 • Залепване на подметката, шев, сила на закрепване на петата
 • Стабилност на цветовете
 • Компоненти - ципове, затварящи елементи и други
 • EN71
 • Водоустойчиви свойства
 • Оценка на обувката
 • Оценка на пригодността
 • Етикетиране
 • Одит и сертифициране на системи

В допълнение към тестовете за обувки, Intertek помага на клиентите да изграждат, поддържат и защитават своите марки чрез консултантски услуги, които надграждат нормативните изисквания, като им позволяват да се развиват безопасно.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640