СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРНИ ДЕЙНОСТИ

Специализираните услуги на Intertek осигуряват устойчивостта, интегритета и съответствието на процесите, свързани със строителни и инженерни дейности и продукти.

Дейностите в областта на строителството и инженерните дейности са свързани със специфични предизвикателства, като изпълнение на проектите в срок и в рамките на определен бюджет, безопасност и качество на продуктите, спазване на стандартите за корпоративна социална отговорност и ефективно управление на риска.

Intertek Ви предлага насоки в подкрепа на Вашите планове – от осигуряване на доставната верига и производствените процеси до оптимизация на продуктите и проектите. В допълнение, програмите и услугите ни като ETL и WarnockHersey марки, могат да Ви осигурят валидиране и необходимите признания в индустрията.

Ние сме Ваш партньор в осигуряването на устойчивостта, жизнеспособността и обезпечаването на Вашите продукти и процеси, независимо къде развивате Вашия бизнес.

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 
 

Intertek

Площадки с повишен риск - Hazardous Locations

Осигурете безопасността на площадки с повишен риск, както и тяхното съответствие с изискванията с помощта на експертите на Intertek.

Intertek

Индустрия

Специализираните ни решения спомагат за управление на безопасността, надеждността и резултатите от индустриални продукти и проекти.

Intertek

Производство

Възползвайте се от глобалната ни експертиза за придобиване на предимства в областта на оптимизацията на производствени възможности и процеси.