Технологии за информационни комуникации

Intertek is a trusted partner in helping ICT companies develop and launch products with less risk, greater quality, and increased revenue potential.

Светът винаги е „на линия“. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) се развиват светкавично. Доставчиците на мрежи, доставчиците на услуги, производителите и разработчиците на софтуер трябва да получат допълнителни конкурентни предимства чрез партньорство с водеща лаборатория за тестване и сертифициране и глобална мрежа от специалисти, които гарантирано да посрещат потребностите им.

Експертизата на Intertek предлага най-добрите практики в сектора, за да гарантира, че Вашето телекомуникационно оборудване или услуга, устройство, съдържание или приложение са готови за пазара и надхвърлят очакванията на Вашите клиенти. Ние предлагаме редица услуги от изпитване за безопасност до сертифициране, което Ви позволява да:

  • Ускорите времето до пазара
  • Постигнете нова ефективност
  • Намалите риска, като запазите марката и репутацията си
  • Да отговорите на местните и световните норми
  • Преобразувате продукта си в бизнес успех

С Intertek, като надежден доставчик на тестови решения, можете да се възползвате от нашите глобални знания и локално присъствие. Независимо от Вашата роля в областта на информационните технологии, телекомуникациите или потребителската електроника, Intertek може да Ви помогне да доставяте качество.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640