Стоки за бита и домашен декор

От свещи до прибори за хранене - от рамки за картини до играчки за домашни любимци, Intertek помага да се гарантира, че различните домашни принадлежности и домашен декор, използвани за направата на дома Ви отговарят на установените стандарти за качество и безопасност.

Глобалната мрежа на Intertek предоставя услуги за тестване и инспекция на Вашия домашен прибор и домашен декор/ украса през различните етапи от жизнения цикъл на продукта чрез тестване на физическите, механичните и химичните свойства на всеки продукт.

Нашите решения за домакински принадлежности и домашен декор включват следните продукти:

Свещи: Intertek провежда тестове за безопасност за свещи, ароматизатори, гел свещи, нощни лампи, чаени свещи и фенери, които помагат на производителите да намалят рисковете като домашни пожари, имуществени щети, наранявания и нежелани ефекти от токсични покривни материали или сажди.

Материали в контакт с хранителни продукти: Intertek обръща внимание на контрола на съответствието на материалите, влизащи в контакт с храни, предлагайки тестване и регулаторна подкрепа, за да се гарантира съответствието на FCM (Food Safety Material). Можем да помогнем за разработването на ефективни от гледна точка на разходите програми за тестване, за да демонстрирате спазването на нормативните изисквания и да извършим широк кръг от общи тестове за миграция и специфична миграция.

Домакински и кухненски прибори: Всекидневното приготовление на храна зависи от безопасното оборудване в кухнята. От керамика и емайл на съдове, до чайници, кафемашини, прибори за хранене, контейнери за храна, термопакети, бутилки за топла вода, охладители за напитки и други продукти, Intertek тества, инспектира и сертифицира всички битови прибори.

Декор в дома и сезонни стоки: Независимо дали е сезонна или постоянна, потребителите често не знаят за потенциалните опасности, свързани с декорацията в дома им. Intertek може да съдейства за за свеждане до минимум на потенциалните опасности и гарантиране на безопасността и качеството на тези декоративни елементи.

Промоционални продукти: Рекламните продукти често действат като първо впечатление за потенциалните клиенти на компанията. Intertek разбира предизвикателствата, свързани със съответствието и безопасността, пред които са изправени търговците, производителите, дистрибуторите и доставчиците на рекламни продукти и може да предложи набор от услуги, включително тестване, консултации, одит, инспекция, устойчивост и др., за да сте сигурни, че първото впечатление е добро.

Продукти за домашни любимци: Intertek осигурява техническа експертиза, за да спомогне за вграждането на качество и безопасност в продуктите за домашни любимци, като помага на производителите и търговците да извлекат максимално конкурентно предимство.

Прозоречни щори и покрития: Програмата за сертифициране "Best for Kids" е разработена за производители на продукти за прозорци, които нямат шнурове или са с недостъпни вътрешни такива за използване в помещения, в които има малки деца.

Одит и сертификация на системи
В допълнение към услугите по-горе, Intertek помага на клиентите да изграждат, поддържат и защитават своите търговски марки, чрез консултантски услуги, които надграждат нормативните изисквания.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640