EНЕРГИЯ И СУРОВИНИ

Генерирането на устойчиви продукти и процеси е възможно със съдействие от Intertek.

Съвременната енергийна индустрия и производството на суровини захранват световната икономика. Услугите на Intertek в областта на тестването, инспекциите и сертификацията позволяват на бизнеса да проектира, разработва и произвежда успешни продукти и процеси с добавена стойност.

Експертизата на Intertek подкрепя клиентите, които работят в областта на производството на масла и газ, рафиниране и дистрибуция на петрол, производство на енергия – ядрена, соларна, приливна, вятърна и от биогорива. Познаваме енергийната индустрия и следим темите и тенденциите, които имат отражение върху настоящото и бъдещото развитие на бизнеса и можем да бъдем полезни при установяването на възможности за развитие. Глобалната ни мрежа предоставя логистична и аналитична експертиза, както и такава в областта на инспекциите, сертификацията и консултирането, въз основа на които съдействаме на клиентите за подобряване на ефективността и безопасността на операциите и защита на скъпоструващи активи, продукти и инфраструктура.

Суровините са материалите, необходими за производството на продукти, включително хранителни. Съдействаме на производители, дистрибуторите и преработвателите на суровини за оптимизиране на контрола на качеството и загубите и минимизиране на финансовия риск. 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 
 

Intertek

Земеделие

Тестване и инспекции на земеделски продукти от полето до крайния потребител.

Intertek

Биогорива

Тестване за качество и инспекция на биогорива.

Intertek

Въглища и твърди горива

Глобално предоставяни услуги по инспекция и тестване на горива и твърди горива.

Intertek

Минерали

Разполагаме с аналитична експертиза и предлагаме услуги в областта на геохимията, инспекцията и сертификацията за проучвателната и минната индустрия.

 
Intertek

Масла и газ

Компаниите, които извършват дейност в Upstream, Midstream и Downstream, получават подкрепа при производството, инженерните дейности, обучението, качеството и инспектирането.