ТРАНСПОРТ

Intertek осигурява на транспортния сектор увереността, че продуктите и услугите на сектора отговарят на стандартите за качество и безопасност.

Множество фактори са от значение за успеха на транспортните системи, включително националното и международното законодателство, високи стандарти за безопасност, логистика и ефикасност. Създаването и поддържането на различни видове транспорт – авиационен, жп, сухопътен и морски – също поставя предизвикателства, тъй като безопасността и надеждността са от ключово значение. Строгите изисквания на индустрията обхващат не само производството на части и компоненти като двигатели, интериор, екстериорни решения и др., но и свързаните с това инспекции и поддръжка.

Услугите, които Intertek предоставя на транспортния сектор покриват всички потребности на клиентите – от насоки, одити, сертификация и инспекции, до аутсорсинг, осигуряване на качеството, тестване, обучения и др.

Глобалната ни мрежа от офиси, лаборатории и персонал ни позволяват да предложим познанията си в услуга на потребностите на Вашия бизнес, за да осъществявате дейността си по-уверено и за да сте сигурни, че спазвате стандартите във връзка с безопасността, опазването на околната среда и качеството.

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 
 

Intertek

Авиация и отбрана

Предлагаме разнообразни услуги в подкрепа на всички аспекти – от проучванията, разработките и контролът на качеството до сертификацията на материали, стрес тестове, анализи на отказите и др. Възможностите ни са приложими както за гражданската, така и за военната авиация.

Intertek

Автомобилостроене

Работим с ключовите компании в сектора – от ОЕМ до доставчици и чрез портфолиото ни от услуги подкрепяме разработването на продукти, тестването, сертификацията и др.

Intertek

Морски транспорт

Експертизата ни може да Ви съдейства за по-гладко осъществяване на дейността Ви и покрива аспекти като смазочни материали, горива, инспекция на товари, тестване на питейна вода и др.