Осигуряване

Позволява ви да идентифицирате и минимизирате риска във Вашите операции, вериги за доставки и бизнес процеси.

Oсигуряването надхвърля тестването, проверката и сертифицирането, за да се разгледат основните елементи, които правят компанията и нейните продукти успешни. Решенията на Intertek осигуряват увереност и спокойствие, че Вашите оперативни процедури, системи и персонал функционират правилно, за да Ви осигурят конкурентно предимство на пазара.

Нашите одиторски услуги, бенчмаркинг за ефективност и контрол на веригата за доставки осигуряват вникване във всеки аспект на Вашите операции, което ви позволява да вземате информирани решения за Вашия бизнес.

Нашите услуги по обучение гарантират, че компетенциите на работния капитал са актуални. Нашите експерти по цял свят използват експертизата си за оценка на цялостното представяне, качество и производителност на лабораториите, идентифициране и смекчаване на риска, рационализиране на производствените процеси и веригите за доставки и още много други.

Intertek е ненадминат в способността си да предоставя решения за осигуряване на качество, съобразени с индивидуалните потребности на всеки клиент, предлагайки решения в най-различни области.

* Intertek не предоставя консултантски услуги за сертифициране на системи за управление. Всяка консултантска дейност, предоставена от Intertek, е отделена и независима от дейностите по тестване и сертифициране.