УСЛУГИ

Intertek е водещ доставчик на цялостно осигуряване на качеството за индустрии в световен мащаб.

Нашата мрежа от повече от 1000 лаборатории и офиси и над 42 000 души в повече от 100 страни предоставя иновативни и специализирани експертни знания за осигуряване, тестване, инспекция и сертифициране на операциите и веригите за доставки на нашите клиенти.

 

 

Осигуряване

Позволява ви да идентифицирате и смекчите риска присъщ за Вашите операции, вериги за доставки и системи за управление на качеството.

Тестване

Оценка на начина, по който вашите продукти и услуги отговарят и надвишават стандартите за качество, безопасност, устойчивост и производителност.

Инспекция

Утвърждаване на спецификациите, стойността и безопасността на Вашите суровини, продукти и активи.

Сертификация

Официално потвърждение, че вашите продукти и услуги отговарят на всички надеждни външни и вътрешни стандарти.