Сертификация

Официално потвърждение, че Вашите продукти и услуги отговарят на всички надеждни външни и вътрешни стандарти.

Сертификацията демонстрира надеждност. Intertek поддържа разнообразни глобални акредитации и признания за нашите услуги по тестване и сертифициране.

С нарастването и разширяването на световните пазари има повече потребители, търсещи безопасни, надеждни и все по-екологични продукти.

С международна и местна компетентност, Intertek разполага с необходимите Ви квалификации, за да достигнат продуктите Ви пред желания клиент.

Предлагаме програми за сертификация, които улесняват навлизането на пазари в различни глобални дестинации, програми за екологична среда, както и програми за проверка на спазването на социалната отговорност както за Вас, така и за Вашите доставчици.

Партньорството с Intertek спомага за демонстриране и поддържане на характеристиките за безопасност и производителност на продуктите. Водещата ни роля и компетентност в областта на регулаторните стандарти и сертификация Ви помагат да се справите с промените и предизвикателствата. Нашите способности и познания за процеса от избор на доставчици до позициониране на пазара, гарантират решения, които са ефективни, рентабилни и отговарят на най-добрите практики в бранша.