КАРИЕРИ - CAREERS

Работата в Intertek предлага възможности за съдействие на компании от целия свят да разработват продукти, които се използват от милиони хора всеки ден. Работа в Intertek

Intertek e доверен партньор на много от световните водещи брандове, компании и правителства, с изградена репутация за точност, надеждност, интегритет и техническа компетентост. Услугите ни са приложими почти във всеки сектор – от текстил, играчки и електроника, до строителство, отопление, фармация, добив на петрол, производство на храни и инспекция на товари.

В свят, в който успехът на компаниите зависи от репутацията им по отношение на качество, безопасност и социална отговорност на продукти и процеси, служителите на Intertek се открояват.

Присъединете се към глобалния екип на Intertek, за да работите с някои от най-добрите, компетентните и вдъхновяващи специалисти в областта на тестването, инспекциите и сертификацията.

Кои сме ние: Ние ценим креативността, личната отговорност и способността за изграждане на доверие в отношенията с колеги и клиенти. Стремим се да създадем продуктивна работна среда, която насърчава всеки служител да допринася към постигането на бизнес целите ни. Промотираме култура, въз основа на която мотивираните и ориентираните към клиентите служители могат да се развиват, да изпитват професионално удовлетворение и да достигат максималния си потенциал. Подкрепяме служителите си в приноса им към общностите, в които живеят.

Ориентираност към клиента: Чрез познанията за индустрията, опита и техническата експертиза, с които разполагаме, добавяме стойност към продуктите на клиентите ни, оптимизираме процесите им и увеличаваме конкурентните им предимства. Това е в основата на всичко, което правим. Целта ни е да разработваме иновативни решения, които улесняват успеха на клиентите ни на световния пазар и, най-важното, които изграждат увереност у потребителите на техните продукти и услуги.

Обучение и развитие: Насърчаваме служителите да развиват своите способности чрез структурирано кариерно развитие и обучение, така че да постигнат лично и професионално израстване.

Многообразие: Ние сме компания с над 40000 служители в 1000 лаборатории и офиси в повече от 100 държави. В основата на конкурентните ни предимства са културните ценности на нашите служители и отношенията им с общността, в която живеят и работят. Наш ангажимент е да уважаваме личните качества на всеки служител и да му съдействаме да постигне максималния си потенциал.

Възнаграждение: Предлагаме конкурентно възнаграждение и допълнителни стимули за служителите във всички държави, в които работим.

Присъединете се към нас!