Условия за ползване на уебсайта - Terms of Use

ВЪВЕДЕНИЕ

Тези Условия за ползване („Условията за ползване“) регулират използването на уебсайта и мобилните ни приложения („Платформата“).

Платформата се управлява от Интертек Груп ПиЕлСи (Intertek Group plc), компания, която има офиси на 33 Cavendish Square, London W1G 0PS с регистрационен номер 4267576 и свързаните с нея дружества. Нашият ДДС номер е 672 7639 96

Тези Условия за ползване се отнасят и за интерактивни функции, приспособления, мобилни приложения, съдържание или файлове за изтегляне, които са собственост или контролирани от нас, са достъпни чрез Платформата или които взаимодействат с Платформата и публикуват тези Условия за ползване. Тези Условия за ползване не важат за никакви други уебсайтове или за офлайн дейности осъществявани от нас (освен ако не е изрично посочено). С използването на Платформата приемате, че може да променим, изменим или модифицираме настройките или конфигурациите на вашето устройство или компютър, използвани за достъп до Платформата, за да можем да оптимизираме използването на Платформата.

Освен това, моля, прегледайте Политика за поверителност на Платформата и Политиката за бисквитките  („Свързани правила“), която обяснява нашите практики за събиране на информация, като вида информация, която събираме относно посетителите на платформата и как можем да използваме тази информация.

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване, преди да използвате Платформата, като използвате Платформата, която сте съгласни с настоящите Общи условия и Свързани правила. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, нямате право да продължите да използвате Платформата.

Препоръчваме ви да отпечатате копие от тези условия за бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ  

 

 1. Каква е целта на Платформата?
 2. Какви са вашите задължения?
 3. Какви права за интелектуална собственост съществуват в Платформата?
 4. Какво да направите, ако пазарувате чрез Платформата?
 5. Как се процедира при свързване към Платформата?
 6. Как се процедира при връзки от Платформата?
 7. Кога можем да спрем или да прекратим достъпа ви?
 8. Какви са съответните гаранции и откази от отговорност?
 9. Как се процедира при отговорността и обезщетенията?
 10. Как условията за използване взаимодействат с нашите техники за събиране на информация?
 11. Каква е юрисдикцията и приложимото право?
 12. Има ли други общи условия, с които трябва да сте запознати?
 13. Какви са промените в Условията за ползване?
 14. Как да се свържете с нас за информация или да направите оплакване?

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Каква е целта на Платформата?

Създадохме тази Платформа, за да ви предоставим информация за продуктите и услугите, които предлагаме, и за индустрията, в която работим.

2. Какви са вашите задължения?

2.1. Вие:

а) гарантирате, че използването на Платформата и материалите (както е посочено по-долу) е в съответствие с настоящите Условия за ползване;

(б) не трябва да използвате Платформата:

(i) за каквато и да е незаконна цел, включително измама или тероризъм;

(ii) по какъвто и да е начин, който е злонамерен, вредоносен, заплашителен или клеветнически или по какъвто и да е друг начин, който може да причини обида (включително качването на порнографски, нецензурни или неприлични материали на платформата или друг материал, който съдържа вирус или друг злонамерен код);

(iii) по какъвто и да е начин, който нарушава или потенциално би могъл да наруши законовото задължение на трета страна (включително задължение за конфиденциалност) или което нарушава или потенциално би нарушило правото на личен живот;

(iv) по какъвто и да е начин, който насърчава дискриминацията или има вероятност да подбуди омраза;

(v) чрез злоупотреба с нашата информация или съдържание на Платформата без необходимите права, във връзка с каквато и да било търговска цел; или

(vi) по какъвто и да е начин, който може да наруши правата на интелектуална собственост на трети страни или да насърчава незаконно действие.

2.2. Когато използвате функция, която ви позволява да качвате съдържание или коментари на Платформата, трябва да спазвате настоящите Условия за ползване.

2.3. Може да изтрием, да премахнем или да откажем да публикуваме съдържание или коментари, качени в нарушение на настоящите Условия за ползване.

2.4. Макар и строго забранено, съдържание, което е незаконно или обидно, може да се появи на Платформата. Ако ви стане известно такова съдържание, вие се съгласявате да се свържете с нас незабавно.

3. Какви права за интелектуална собственост съществуват в Платформата?

3.1. Ние сме собственикът или лицензополучателят на всички права върху интелектуалната собственост в нашата Платформа и в материалите, публикувани в нея (например изображения, снимки, илюстрации, икони, текстове, видеоклипове, писмена информация и други материали) („Материал“), Тези произведения са защитени от законите за авторското право и договори по целия свят. Всички тези права са запазени.

Можете да изтеглите едно копие на компютър или да отпечатате едно копие от материала на тази Платформа за лична употреба, при условие че защитените права, като например авторско право © или право върху търговска марка ™ не са нито променени, нито заличени или модифицирани, като можете да привлечете вниманието и на други лица от организацията ви към съдържанието, публикувано на нашата Платформа.

3.2. Нямате право да продавате, модифицирате, показвате, представяте публично, отчитате или по друг начин подготвяте или използвате каквито и да било производни или втора ръка произведения въз основа на Материал по какъвто и да е начин. Не трябва да използвате никоя част от съдържанието на нашата Платформа и Материал за търговски цели, без да получите лиценз от нас или нашите лицензодатели.

Освен това Материалът не може да се показва или да се предоставя на друг уебсайт, в компютърна среда в мрежа или друга цифрова поддръжка за каквато и да е цел без нашето предварително съгласие. В случай на нарушение на някое от тези Условия за ползване, вашето разрешение за използване на Материали автоматично ще бъде прекратено и всички копия, направени от Материал, трябва незабавно да бъдат унищожени.

3.3. Всякакви съобщения или материали, които публикувате в Платформата, с изключение на личните данни за себе си, включително, но не само данни, въпроси или отговори, коментари, предложения или други подобни („Потребителско съдържание“), ще бъдат третирани като неконфиденциални и непатентовани от нас.

Изпращайки ни съобщения, автоматично ни предоставяте безвъзмезден, безсрочен, неотменим неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране, публикуване, редактиране, превод, разпространение, изпълнение и показване на такова Потребителско съдържание самостоятелно или като част на други произведения, под каквато и да е форма, медии или технология, които сега са известни или ще бъдат разработени по-нататък, с право да предоставяме права по лиценза на всеки. Всичко, което предавате, може да бъде използвано от нас и нашите свързани дружества за всякакви цели, включително, но не само, възпроизвеждане, разкриване, предаване, публикуване, излъчване и публикуване или разработване, производство и маркетинг на продукти, използващи такава информация.

3.4. Доколкото е позволено от закона, вие се отказвате от моралните си права (правото да бъдете идентифицирани като автори или да възразите срещу непристойно третиране) във всяко съдържание или коментари, които ни изпращате, за да бъдат качени на Платформата.

4. Какво да направите, ако пазарувате чрез Платформата?

Всички услуги или продукти, които сте закупили чрез платформата, ще бъдат предмет на предоставени ви Общи условия.

5. Как се процедира при свързване към Платформата?

5.1. Ние ви даваме отменимо разрешение за свързване към Платформата; при условие обаче, че вашият уебсайт или уебсайтове на трети страни, които се свързват към Платформата: (а) не трябва да изглеждат, че ние или Платформата одобряваме или спонсорираме тях или техни продукти или услуги, освен ако не сме дали предварително писмено съгласие; (б) не трябва да представят невярна информация за, или да пренебрегват, петнят или по друг начин, по наше собствено мнение, да вредят на нас или на нейните продукти или услуги; в) не трябва да имат съдържание, което може да бъде тълкувано като неприлично, обидно или противоречиво или по друг начин нежелателно (по наше мнение); и (г) трябва да се притежава и контролира от вас или от лицето или юридическото лице, което поставя връзката, или по друг начин да ви позволи да активирате такава връзка съгласно настоящите Условия за ползване.

5.2. Свързвайки се с Платформата, вие се съгласявате, че спазвате и ще продължавате да спазвате горните изисквания за свързване. Независимо от каквото и да било в обратния смисъл, съдържащо се в настоящите Условия за ползване, ние си запазваме правото да забраним свързването с Платформата по каквато и да е причина, по наша изключителна преценка, дори ако връзката е в съответствие с изискванията, описани по-горе.

6. Как се процедира при връзки от Платформата?

6.1. Платформата може да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни („Свързани уебсайтове“), включително уебсайтове, управлявани от трети страни, които могат да имат бизнес отношения с нас. Може да нямаме контрол над съдържанието, операциите, правилата, условията или други елементи на Свързани уебсайтове и не поемаме никакво задължение да преглеждаме Свързаните уебсайтове. Ние не одобряваме, не подкрепяме или не спонсорираме свързани уебсайтове или съдържание от трети страни, реклама, информация, материали, продукти, услуги или други елементи. Освен това ние не носим отговорност за качеството или доставката на продуктите или услугите, предлагани, достъпни, получени от или рекламирани на такива Свързани уебсайтове.

6.2. Всякакви дейности, които предприемате във връзка с някой от Свързаните уебсайтове, са предмет на правилата за поверителност и други правила, условията за ползване и правилата, издадени от оператора на свързаните сайтове. Всякакви взаимодействия, кореспонденция, транзакции и други сделки, които имате с трети страни, намерени на или чрез Платформата (включително на или чрез Свързани уебсайтове), са единствено между вас и третата страна и в максималната степен, разрешена от закона, ние отхвърляме всякаква отговорност в тази връзка.

7. Кога можем да спрем или да прекратим достъпа ви?

7.1 Нашата Платформа се предоставя безплатно.

7.2 Ние не гарантираме, че нашата Платформа, или всяко съдържание в нея, винаги ще бъде на разположение или ще бъде непрекъснато налично. Можем да прекратим или да оттеглим или ограничим наличието на цялата или на част от Платформата поради бизнес и оперативни съображения.

7.3 Също така, носите отговорност за това, че всички лица, които имат достъп до нашата Платформа чрез вашата интернет връзка, са наясно с тези Условия за ползване и други Свързани политики и че те се съобразяват с тях.

8. Какви са съответните гаранции и откази от отговорност?

8.1. Платформата и Материалът се предлагат на принципа „КАКТО Е“ и:

(а) вие потвърждавате, че Платформата не може да бъде без бъгове или грешки и да се съгласявате, че съществуването на незначителни бъгове или грешки не представлява нарушение на тези Условия за ползване;

(б) оставате отговорни за собствения си хардуер, съдържание и всякакви други данни, качени на Платформата, и оставате самостоятелно отговорни за създаването на резервни копия, за да защитите съдържанието си и всички други данни, съдържащи се в профила ви;

(в) съдържанието на нашата Платформа и Материал е предоставено само за обща информация. Тя не е предназначена и не представлява съвети, на които трябва да разчитате. Трябва да получите професионални или специализирани съвети, преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието на нашата Платформа и Материал; и

(г) Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на нашата Платформа и Материал, ние не правим никакви декларации, гаранции или отговорности, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на нашата Платформа е точно, пълно или актуално.

9. Как се процедира при отговорността и обезщетенията?

9.1 Ние не изключваме или ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност към вас, където би било незаконно да го направим. Това включва отговорност за смърт или телесна повреда, причинена от нашата небрежност или небрежност на нашите служители, агенти или подизпълнители, както и за измама или измамно подвеждане.

9.2 До степента, позволена от закона, изключваме всички предполагаеми условия, гаранции, декларации или други условия, които могат да се отнасят до нашата Платформа или всяко съдържание в нея.

9.3 Ние няма да носим отговорност пред вас за загуби или щети, независимо дали по договор, деликт (включително небрежност), нарушение на законоустановеното задължение или по друг начин, дори и да е предвидимо, произтичащо от или във връзка с: 

 • използване или невъзможност за използване на нашата Платформа; или
 • използване или разчитане на съдържанието, показвано на нашата Платформа.
10. Как условията за използване взаимодействат с нашите техники за събиране на информация?
Нашите практики за събиране на информация на Платформата, като например вида на информацията, която събираме по отношение на посетителите на Платформата и начините, по които можем да използваме тази информация, се уреждат от условията на нашата Политика за поверителност и / или Политика за бисквитки.

11. Каква е юрисдикцията и приложимото право?
11.1 Настоящите Условия за ползване и всякакви спорове или искове, произтичащи от или във връзка с тях или техния предмет или формиране (включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат и тълкуват в съответствие с английското право.
11.2 Страните се съгласяват, че съдилищата на Англия и Уелс нямат изключителна юрисдикция.
12. Има ли други общи условия, с които трябва да сте запознати?
12.1. Освен ако не е посочено друго, информацията и Материалите в Платформата са представени единствено с цел популяризиране на нас и нашите продукти и услуги. Ние не се ангажираме, че Материалът е подходящ или достъпен за употреба във всяка страна по света. Използвате тази Платформа на свой собствен риск и отговаряте за спазването на приложимите местни закони, като се има предвид, че достъпът до Материалите може да не е законосъобразен от определени лица или в определени страни. Нашите продукти и услуги се предлагат в много части на света. Тази Платформа обаче може да описва продукти и услуги, които не са достъпни в целия свят.
12.2 Неизпълнението или забавянето в упражняването на правото, правомощията или средствата за защита, предвидени в тези Условия за ползване или по закон, не представлява отказ от това право, правомощие или право на защита.
12.3 Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Условия за ползване се окаже незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба или частична разпоредба се счита, че не е част от тези Условия за ползване, както и законосъобразността, валидността или приложимостта на останалата част от разпоредбите на настоящите Условия за ползване не се засяга, освен ако не е предвидено друго от прилагането на приложимото право.
12.4 Настоящите Условия за ползване представляват споразумение между вас като ползвател на Платформата и нас като доставчик на услуги и никое друго лице не може да се позовава на никоя от разпоредбите им.
12.5 Настоящите Условия за ползване и Свързаните политики представляват цялото споразумение между вас и нас във връзка с използването на Платформата и заместват и прекратяват всички предварителни споразумения, проекти на споразумения, договорености, гаранции или съпътстващи договори от всякакъв характер, направени от страните, независимо дали са устни или писмени, по отношение на този предмет.
13. Какви са промените в Условията за ползване?
Ние си запазваме правото да променяме или допълваме настоящите Условия за ползване по всяко време без предизвестие („Обновени условия за ползване“). Всеки път, когато искате да използвате нашата Платформа, моля, проверете тези условия, за да сте сигурни, че разбирате условията, валидни към този момент.
14. Как да се свържете с нас за информация или да направите оплакване?
Ако искате да се свържете с нас за допълнителна информация или да подадете жалба, моля, изпратете имейл на privacy@intertek.com.
Версия 2.0 В сила от: 2 март 2018 г.