Тестване

Оценка на начина, по който Вашите продукти и услуги съответстват на стандартите и надминават техните изисквания във връзка с качеството, безопасността, устойчивостта и производителността.

От лабораторни тестове до спазване на нормативната уредба и отвъд нея, повишавайте стойността и продаваемостта на продуктите си с услугите за тестване и сертифициране от Intertek.

Днешният пазар е сложен. Глобализацията промени света, отваряйки нови пазари, източници на доставки, регулации и продукти. Можем да Ви помогнем да го навигирате. Нашите полеви и вътрешни лабораторни тестове осигуряват данните, които са ви необходими, за да оптимизирате производствения процес и да пуснете своя продукт на пазара бързо и икономично.

Услугите на Intertek за тестване и сертифициране на поддържат качеството, производителността, регулаторното съответствие, безопасността, сравнителния анализ, оценката, валидирането и други изисквания за продуктите, компонентите, суровините, обектите и съоръженията.

С над 130-годишен опит, нашите експерти и глобални активи са оборудвани, за да отговарят на вашите тестови, времеви и продуктови нужди. Тъй като регламентите се променят и технологията се обновява, нашите знания и опит в бранша гарантират, че Вашите продукти и бизнес са готови да отговорят на променящите се изисквания.

Ние Ви помагаме да пуснете продукта си на пазара бързо, отговорно и икономично, за да поддържате непрекъснат напредък в бизнеса.