Решения от Intertek в областта на опаковките

Intertek предоставя услуги за всички битови, търговски и промишлени опаковки, включително при контакт с храни, фармацевтични продукти и козметика.

Опаковката се използва за транспортиране, съхраняване и защита на продуктите и е от решаващо значение. Материалите за опаковане не трябва да засягат целостта на продукта, безопасността или да представляват риск за потребителя или околната среда.

Новите разпоредби за гарантиране на безопасността на опаковъчните материали и продукти в ключови отрасли като хранително-вкусова промишленост, козметика и фармация представляват все по-сложно законодателство, което се различава по региони и държави. Рисковете, дължащи се на добавки в покрития, мастила или лепила, използването на рециклирани влакна и пластмаси, епоксидни смоли като бисфенол А (BPA) в кутии и повторното използване на пластмасови контейнери, предизвикват опасения за безопасността. Продуктите трябва да бъдат строго тествани и потенциалните рискове да бъдат смекчени преди влизането на пазара. Иновациите, които да отговорят на по-късите жизнени цикли на продуктите и по-специално технологиите за решаване на ключови въпроси като защитата на бариерите, микробната защита, визуалното представяне и фалшифицирането, могат да доведат до конкурентни предимства.

Познавайки актуалните регулации и тези в процес на разработване, нашите консултанти и учени предлагат необходимите знания и възможности за тестване, за да отговорите на изискванията за контакт с храни (изследване на миграцията и NIAS), фармацевтични продукти (извличаеми и извличащи вещества), медицински изделия и козметика. Нашите токсикологични оценки и управление на риска определят потенциалните рискове и Ви насочват към аналитичните данни и документация, необходими за съответните институции.

Нашите учени разполагат със специализирани познания в областта на характеризирането на полимери, химически тестове за покрития, добавки, мастилa, лепила и многопластови материали, физически тестове, бариерни свойства и тестване на целостта на пакета, атмосферни влияния и стареене. Опитът в областта включва също и разрешаване на проблеми при разработването на продукти, изискванията за съответствие на редица опаковъчни материали като пластмаси, стъкло, метали, хартия, картон и текстил.

Опазването на околната среда чрез устойчиви процеси и изолиране на опасни вещества в опаковките, може да бъде постигнато чрез експертизата на Intertek за оценка на жизнения цикъл и депониране на опаковки. Предлагаме регистрационни, тестови и консултантски услуги, които да отговарят на изискванията на Директивата на ЕС (94/62 / EC) за отпадъците от опаковки, включително консултиране и координиране на програмите за рециклиране.

Чрез нашата мрежа от сертифицирани лаборатории за опаковки за международно безопасно транспортиране (ISTA) можем да оценим въздействието на физическите и климатичните фактори върху веригата за доставки, за да определим дали опаковката е подходяща за защита на продукта.

Навсякъде, където се вписвате във веригата за доставки на опаковки, услугите ни във връзка с опаковките могат да Ви съдействат да спечелите конкурентни предимства на вашия пазар. Intertek Ви предоставя необходимия опит за развитие на продуктите, производство или спазване на нормативните изисквания.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640