Тестване на спортни стоки

На всяко спортно игрище, корт и стадион феновете и спортистите разчитат на качеството на спортните стоки, за да практикуват своя спорт с гордост.

Ето защо е от решаващо значение за производителите на спортни стоки, търговците на дребно, доставчиците и дистрибуторите е да се стремят към най-високите стандарти за качество и безопасност. Печелившите марки отговарят на местните и международни разпоредби и гарантират, че представянето им ще остане равностойно на постоянно променящата се конкурентна среда. От дизайна до стадиона, доверието на потребителите нараства за марките, които осигуряват спортната екипировка, на която те се доверяват.
Intertek разполага с офиси и лаборатории в над 100 страни, и притежава най-модерните и усъвършенствани съоръжения за тестване, за да изпитва всякаква спортна екипировка - от ховърборд, ски очила, оборудване за стрелба с лък, снегоходки до екипировка за плуване и др. Нашите експерти предлагат на клиентите опит в оценката на спортни стоки в съответствие с международните стандарти като AS / NZS, ASTM, Canada, BS, DIN, NFS, EN, FDA, ANSI, ISO и др. методологии, разработени специално за потребностите на Вашите спортни продукти.

Intertek предлага следните услуги за спортни стоки:

 • Тестване за спазване на нормативните изисквания
 • Оценка на ефективността (напр. Жизнен цикъл, тестване, годност за употреба)
 • Сертификация на GS Mark
 • Марка за качество
 • Техническа оценка и анализ
 • Сертифициран доклад на ISTA (Международна асоциация за безопасен транзит)
 • EC изпитване на типа и оценка за етикетиране на потребителски стоки
 • Програма за сертифициране на GS Mark

GS е "Geprüfte Sicherheit" (тествана безопасност), добре позната сертификационна марка на германския пазар. Това означава, че продуктът е оценен от съответната независима институция спрямо изискванията за безопасност на съответния продукт. Intertek е упълномощен да предоставя сертификат за GS марки за различни категории продукти, включително спортни стоки, като велоаргометри, пътеки за бягане, кънки, скейтбордове и други.

CE маркировка
За СЕ маркировката на електрическо спортно оборудване е от съществено значение продуктът да съответства на директивите на Европейския съюз за ЕМС и LVD (които са в сила от 1 януари 1996 г.).

Директива 2006/95 / ЕО за ниско напрежение

Директива на ЕС за електромагнитната съвместимост 2004/108 / EC

Велосипеди
Всички тестове за безопасност, качество и ефективност на велосипедите се извършват от Intertek съгласно следните национални и международни разпоредби:

 • ASTM F963 (с изключение на велосипеди)
 • EN 14764 / EN 14765 / EN 14766 / EN 14781
 • CPSC 16CFR 1512
 • ANSI Z315.1 (приложимо само за триколесни)
 • EN71 *
 • BS 6102
 • ISO 9633
 • NRF 30-020
 • ISO 7636
 • AS 1927
 • ISO 8098 / ISO4210
 • EN 15194

Тестове за безопасност при велосипеди
Опитните инженери ще Ви помогнат да откриете възможните дефекти по Вашите велосипеди, като извършат качествени и ефективни тестове за твърдост, материал, издръжливост, покрития, конструкция, устойчивост, монтаж, пътни тестове и физически и механични опасности.

Помощна екипировка за плуване
Помощни средства за плуване се използват особено от деца, за да поддържат правилната позиция на тялото или да се подобри техниката им във водата. Тези продукти включват плувни очила, спасителни жилетки, плувни маски, раници, седалки, яки и дъски (тези продукти не се считат за ЛПС). Много от тези продукти попадат в обхвата на Директива 89/686 / EEC относно личните предпазни средства (ЛПС).
Тестването на средства за плуване включва физични и механични тестове, UV пропускливост и тестване за тежки метали.

Някои елементи трябва да бъдат тествани за устойчивост на цветовете към светлина и UV устойчивост.
Повечето елементи изискват адекватно етикетиране с ясни инструкции и предупреждения.

В допълнение към спортните стоки, Intertek помага на клиентите да изграждат, поддържат и защитават своите марки чрез консултантски услуги, които надграждат нормативните изисквания.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640