Изпитване и сертифициране на осветление

Стигнете до пазара по-бързо и удължете жизнения цикъл на продукта си с помощта на глобалния лидер в тестовете за осветление.

Intertek има опит в тестването за безопасност, ефективност и енергийна ефективност, за да можете бързо да пуснете произвежданите от Вас осветителни продукти на пазара. Със завещаното през 1896 г от Томас Едисон, ние сме изградили международен бизнес модел, предназначен да помогне на Вашите продукти да се продават по-бързо от тези на конкуренцията. Тествайте и сертифицирайте своя продукт за местните или международните пазари чрез партньорство с Intertek днес!

Жилищно и потребителско осветление
Задоволете потребителското търсене на съвместимо и ефективно вътрешно осветление с тестване и сертифициране на вашите лампи, осветителни тела, модули за управление и компоненти.

Търговско и индустриално
Осигуряваме съответствие и ефективност на лампи, осветителни тела, модули за управление и компоненти, които осветяват някои от най-разпознаваемите сгради и забележителности в света.

Транспорт
Ускорете навлизането на продуктите си на пазара чрез специализираните услуги за тестване на осветителни тела на Intertek за автомобилно, въздухоплавателно, авиационно, летищно и друго транспортно осветление.

Инфраструктура
Проверете вашето държавно и общинско осветително оборудване, осветителни тела за пътища и магистрали, осветителни тела, монтирани на стълб и светофарни уредби спрямо индустриални, местни и собствени стандарти.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640