ПРАВИТЕЛСТВА И ТЪРГОВИЯ

Услугите на Intertek осигуряват Вашия внос и улесняват износа. Подкрепяме правителствата при прилагането на стандарти за внос, а износителите – да посрещнат изискванията и да доставят на време своите продукти на клиентите.

Intertek съдейства на правителствени, митнически и национални стандартизиращи организации да подобрят съответствието на вноса чрез стандарти за безопасност, да осигурят приходите от мита при внос и безопасността на международната верига на доставки.

Експертизата ни в Програми за оценяване на съответствието спомагат за осигуряване на това, че внесените стоки отговарят на стандартите за безопасност и други. Международната ни мрежа от офиси предоставя услуги по инспекции, сертификация и оценяване на доставките. Услугите ни по верификация предоставят необходимата Ви увереност при международната търговия.

Страни, които се стремят към подобряване на икономическия си профил, защита на околната среда и гражданите, прилагат оценки на внесените стоки.

Intertek е водеща организация в областта на тестването, инспекцията и сертификацията и поддържа акредитации от правителства, търговски организации, съюзи, вносители и износители в подкрепа на търговията.

Вие сте част от правителствена организация?
Ние разполагаме с опит в работата с публичния сектор в различни области, включително енергия, вода, транспорт.

Вносител или износител сте за следните държави?
Разполагаме с акредитация за издаване на задължителни сертификати за съответствие или за инспекции за съответствие, които се изискват при износ или внос за следните страни: Алжир, Бангладеш, Ботсвана, Еквадор, Етиопия, Габон, Кения, Кувейт, Мексико, Мозамбик, Нигерия, Филипините, Катар, Русия, Саудитска Арабия, Уганда и Узбекистан. 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 
 

Intertek

Митнически услуги

Услугите на Intertek са подкрепени със солиден опит в улесняването на търговията, който позволява разработването и предоставянето на нови услуги за правителства, митници, институции и организации създаващи стандарти.

Intertek

Внос и износ

Осигурете съответствието на Вашите продукти чрез експертизата на Intertek. Фокусирайте се върху продажбите на продуктите и основната си дейност, насочена към целеви страни за износ и внос.

Intertek

Публичен сектор

Обслужването на публичния сектор е една от възможностите ни, тъй като разбираме добре специфичните отговорности и съображения, с които е свързано предоставянето на нашите услуги.