Тестване и сертифициране на мебели и постелки

Intertek е Вашият надежден парньор за тестване на мебели, включително физически характеристики, безопасност, свойства на конструкцията, дълготрайност и др.

 Intertek е доставчик на пълна гама от решения за тестване за мебелната промишленост. Независимо дали става въпрос за тестване на характеристиките, електрическа безопасност, регулации и устойчивост, Intertek предоставя експертна помощ, която Ви помага да оцените продуктите си и да ги пуснете на пазара. С глобалната мрежа от лаборатории, Intertek разполага с правилното решение за Вас.

Изпълнение: Задоволете търсенето и изискванията на пазара, като гарантирате, че вашият продукт отговаря на стандартите на индустрията и ще изпълнява изискванията за предвидената употреба.

Електрическа безопасност: Ние гарантираме, че продукти като регулируеми на височина маси, панелни системи, мебелни електроразпределителни и интегрирани електрически устройства отговарят на приложимите стандарти за безопасност и на националните стандарти.

Запалимост: Тествайте продукта си спрямо съответния стандарт за запалимост на национално и регионално ниво.

Екологичност / Устойчивост: Каквито и да са Вашите потребности и цели, Intertek разполага с решение, което да помогне в постигането на им по отношение на хората, планетата и приходите.

Консултиране: Възползвайте се от експертните ни знания и умения, за да улесните Вашия бизнес. Независимо дали става въпрос за съответствие с нормите, ресурси или решаване на проблем, можем да разчистим пътя за Вас.

Законодателство: Независимо дали трябва да отговаряте на регулаторни изисквания или да разберете по-добре даден регулаторен акт.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640