ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Intertek предоставя разнообразни услуги за химическата промишленост – от тестване до консултиране и инспекции.

Продуктите на химическата промишленост присъстват в почти всеки продукт и аспект на ежедневието ни и затова е важно те се произвеждат ефикасно и в съответствие с регулаторните изисквания. Възможните заплахи за здравето следва да бъдат идентифицирани и оценени в цялата глобална верига на доставки. Intertek може да осигури Вашия бърз и отговорен достъп до пазара, независимо от вида на предизвикателствата за Вашия бизнес – от комплексно производство до нови изисквания.

Глобалната ни мрежа от учени, инспектори, одитори, инженери и експерти разполагат с опит и експертиза, за да съдействат на Вас и Вашата организация във връзка с всички фази на жизнения цикъл на Вашия продукт, с оглед осигуряване на съответствие с изискванията на безопасността и регулаторните разпоредби, управление на риска, поддържане на интегритет на продукта и постигането на целите, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Производството на химически продукти изисква наличието на скъпа инфраструктура и специализирано оборудване. Експертите на Intertek в областта на корозията и интегритета на активите извършват тестове и съдействат с консултация относно управлението на жизнения цикъл на съоръжения от химическата промишленост и оборудване в площадки с повишен риск, с оглед минимизиране на риска от материални увреждания и откази на активите.

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640
 
 

Intertek

Бои и почистващи препарати

Чрез осигуряване на висок стандарт на безопасност на химическите вещества в рамките на доставната верига за предотвратяване разпространението на опасни химикали, почистващи препарати и бои.

Intertek

Смазочни материали и грес

Съдействаме на нашите клиенти за достъп до пазара и поддържане на скъпоструващи машини чрез тестване, инспекции и сертификация във връзка с технически характеристики, действие и жизнения цикъл на смазочни материали, течности и добавки.

Intertek

Петролни химически продукти

Съдействие на глобалната промишленост чрез експертни услуги в областта на тестването, инспекциите, сертификацията, аутсорсинга, съответствието.

Intertek

Полимери и пластмаси

Интегрирани услуги за тестване на полимери и разработване, които се предоставят от опитни учени и инжинери.