Осигуряване на качеството за текстилни изделия и облекла И цялостни решения за сектор текстил и облекло

Съдействаме на клиентите ни от сектор Текстил и облекло да посрещат очакванията на потребителите от международния пазар за безопасност, устойчивост, представяне и интегритет.

Решенията от Intertek са съобразени със специфичните потребности на търговските вериги, брандове и производители на изделия от текстил и облекло и са насочени към осигуряване на безопасността, качеството и представянето на техните продукти и съответствие с приложимите за индустрията изисквания.
 • Сертификация от независима трета страна спрямо секторно специфични или международни стандарти
 • Социални/ етични одити за съответствие с индустриални програми и клиентски изисквания
 • Инспекционни услуги:
  • Инспекции по време на производство (DUPRO)
  • In-line инспекции
  • инспекции на готова продукция
  • Инспекции при товарене
  • Сертификати за съответствие на износители
Акредитирана спрямо ISO 17025 лаборатория за тестване на текстил и готови изделия и облекло.
Нашата акредитирана лаборатория в Румъния извършва тестове на изделия – от текстилни проби до готова продукция, включително детско и спортно облекло, както и облекло за възрастни, модни аксесоари и тапицерия.

Тестове на физически параметри
Устойчивост на багренето
 • Устойчивост на багренето при изпиране и химическо чистене
 • Устойчивост на багренето на вода, морска вода, вода от басейни
 • Устойчивост на багренето при триене
 • Устойчивост на багренето при изпотяване
 • Устойчивост на багренето при избелване
 • Устойчивост на багренето на светлина
 • Фенолно пожълтяваща устойчивост
Изменение на размерите и външния вид след почистване
 • изменение на размерите при изпиране
 • изменение на размерите при химическо чистене
 • изменение на размерите при гладене
 • Външен вид след изпиране
 • Външен вид след химическо чистене
Тестове за запалимост
 • Тест спрямо CPSC изискване
Тестване на характеристики
 • Устойчивост на завласяване/пилинг
 • Устойчивост на късане и цепене
 • Устойчивост на опън
 • Устойчивост на триене
 • Характеристики на шева
 • Тестове на аксесоари
 • Тегло на тъканта
Химически тестове
 • Съдържание на олово
 • Азо багрила
 • Багрила, съдържащи канцерогени и алергени
 • APEO
 • PAH
 • PCP
 • Фталати
 • Aнализ за състав на влакната
 • Анализ за формалдехиди
 • рН стойности
Препоръки за грижа, посочени на етикета
 • обозначаване на етикета на съдържание на пера и пух
 • предупреждения на етикета
 • обозначаване на етикета на вида за продукти от кожа/ с животински произход
 • съдържание на материали за етикети на аксесоари
 • посочване на етикета на страна на произход
 • поставяне на етикета
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640