Тестване на аксесоари

Тестването от Intertek на качеството и безопасността за марки модни аксесоари, търговци и производители осигурява съответствието на продуктите с глобалните регулаторни изисквания и Вашите собствени стандарти.

Глобалната мрежа на Intertek осигурява цялостни решения във връзка с осигуряването, насочени към индустрията на модните аксесоари, включително услуги по тестване и инспекции с оглед минимизиране на риска на всеки етап от разработването и производството. От елементите като ципове, обшивки, подплати, катарами, закопчалки и копчета, до крайни продукти като бижута, колани и чанти, експертите на Intertek оценяват и тестват физичните, механичните и химичните качества на модните аксесоари, като по този начин спомагат за бързото пускане на продуктите на пазара.

Решенията ни за модната индустрия обхващат следните продукти:

Тестване на бижута

Intertek предлага услуги по тестване на бижута за деца и възрастни за осигуряване на съответствие с CPSIA, California Prop 65 и REACH регулациите, както и тестване за функционални характеристики за измерване на усукващ момент, опън, налягане, горимост, устойчивост на корозия и др.

Тестване на очила

Intertek осигурява, че очилата отговарят на минималните изисквания за функционалност и качество навсякъде по света. Тестваме оптични /сферични, астигматични и призматични/ характеристики на лещи, както и рамки за допускания в размерите на номиналната големина, издържливост на провиране на винтове, стабилност на размерите при повишени температури, устойчивост на изпотяване, деформация на моста, освобождаване на никел и други.

Тестване на слънчеви очила

Intertek тества слънчеви очила, за осигуряване на достатъчна пропускливост на видима светлина и същевременно адекватна защита срещу вредни излагания на UV лъчения. В допълнение, оценяваме очилата без рецепта и модните очила за светлопроводимост, оптични сили, функционалност при разсеяна светлина, качество на повърхностите и материалите, устойчивост на радиация, здравина и други.

Тестване на чанти

Intertek тества здравината на дръжките и закопчалките като част от оценяването на качеството на чанти. Извършваме тестове чрез използване на висококачествено оборудване за оценяване на рисковете от скъсване на дръжките при катарамите или на мястото на окачването им на рамото или на чантата. В допълнение, извършваме пълен спектър тестове на устойчивост на цветовете и тестове за опетняване от вода с оглед определяне на риска от преминаване на цветовете към облеклото, както и евентуално напукване на кожени покрития при контакт с вода.

Тестване на колани

Intertek предлага цялостно оценяване на колани – от етикетиране, трайност на цветовете, потъмняване на покрития на закопчалки и метални компоненти. Експертите ни тестват кожени и текстилни материали съобразно изискванията на клиентите с оглед осигуряване, че крайните продукти са съобразени с изискванията на клиента.

Тестване на часовници

Лабораториите на Intertek не само осигуряват съответствие с национални и международни химични стандарти, но също така осигуряват услуги във връзка с прототипи, производство и спецификации преди доставка, както и други методологии, разработени специално за Вашите качествени аксесоари.

Одитиране и сертификация на системи за управление

В допълнение към тестването на аксесоари, Intertek съдейства на клиентите за изграждане, поддържане и защита на техните марки чрез услуги по осигуряване и съветване, които са отвъд съответствието с регулаторните изисквания и са с практическа насоченост по отношение на качеството и безопасността.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640