ЗА НАС

Повече от 130 години компаниите по света разчитат на съдействието на Intertek за осигуряване на качеството и безопасността на техните продукти, процеси и системи.

Съдействаме отвъд тестването, инспекциите и сертификацията на продукти, чрез Тотално осигуряване на качеството в различни сектори. Чрез глобалната ни мрежа от лаборатории и задълбочена експертиза в областта на индустрията, предоставяме ненадминати услуги по осигуряване на качеството и безопасността, тестове, инспекции и сертификация. Подкрепяме клиентите си в усилията им за осигуряване на качеството във всяка област, включително проектиране и разработване, закупуване на суровини, доставки на компоненти, производство, транспорт, дистрибуция и търговия, чрез прилагане на системен подход.

Intertek е водеща организация с над 43000 служители в 1000 офиса и лаборатории в повече от 100 държави. Предоставяме експертизата си в областта на осигуряване на качеството 24 ч, 7 дни в седмицата, въз основа на процесите и културата си, в чийто център е Клиентът. Независимо дали Вашият бизнес е локален или глобален, можем да Ви съдействаме, за да осигурим, че Вашите продукти отговарят на стандартите за качество, безопасност, опазване на околната среда и социална отговорност, приложими за всеки пазар. Поддържаме множество глобални акредитации, признания и споразумения. Познанията ни и експертизата ни в покриване на изискванията и преодоляване на затруднения във връзка с регулациите, пазара и доставната верига са ненадминати.

Intertek може да повиши Вашата конкурентоспособност

  • с надеждни изпитвания и сертификация за по-бързо одобрение от регулаторни органи
  • чрез бързо и ефикасно навлизане на всеки пазар
  • с Тотално осигуряване на качеството в цялата верига на доставки
  • чрез иновативно лидерство, насочено към посрещане на стандартите за социална отговорност
  • чрез намаляване на разходите и минимизиране на рисковете, свързани с безопасността, здравето и сигурността
  • чрез превръщането в ДОВЕРЕН БРАНД.