Политика за поверителност - Privacy Policy

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата политика за поверителност (заедно с документите, упоменати в нея) ("Политиката за поверителност") Ви информира относно начина, по който използваме личните Ви данни, събрани чрез нашите уебсайт и мобилни приложения ("Платформата").

Платформата е собственост на Intertek Group plc, компания с офис на адрес: 33 Cavendish Square, London W1G 0PS с регистрационен номер 4267576 нейните дружества филилали. ДДС номерът на компанията е 672 7639 96.

Настоящата Политика за поверителност обяснява практиките ни за събиране на информация чрез Платформата, като видовете информация, която събираме относно посетителите на Платформата и начините, по които бихме могли да използваме тази информация. Настоящата Политика за поверителност се прилага за всеки посетител, който използва Платформата (Вие, Потребители). Тази Политика за поверителност се прилага и когато използвате интерактивни характеристики или при сваляне на информация, които: (i) притежаваме или контролираме; (ii) са налични чрез Платформата; или (iii) взаимодействат с Платформата (включително чрез социални медии) и препращат към тази Политика за поверителност. В допълнение, моля, прегледайте Политиката за използване на бисквитки и Условията за ползване, които се прилагат по отношение на ползването на Платформата.  

 1. Каква информация събира Платформата?
 2. Каква е нашата Политика за използване на бисквитки?
 3. Как използваме събраната информация?
 4. Използваме ли Вашата информация за маркетингови цели?
 5. Как и кога разкриваме информация на трети страни?
 6. Какво е приложимо за моето лично съдържание, генерирано като потребител?
 7. Как променям своите предпочитания относно информацията и комуникацията?
 8. Информация относно техниките за събиране на информация на трети страни?
 9. Колко време съхраняваме Вашите данни?
 10. Информация относно сигурността, съхранението и международния трансфер?
 11. Промени в Политиката за поверителност?
 12. Вашите права?
 13. Свързване с нас за информация или за отправяне на оплакване?

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Каква информация събира Платформата?

Като потребител, бихме могли да събираме и обработваме следните данни от и относно Вас:

 • Информация, събрана като част от всяка регистрация или взаимодействие с Платформата, чрез форми за събиране на информация. Това включва информация, включена в коментари, които публикувате на Платформата. Типичната информация, която събираме, включва вашето потребителско име ( което може да е псевдоним или Вашето име), длъжност, име, пол, дата на раждане, адрес, e-mail адрес, парола, телефонен номер, предпочитан език, предпочитания или други свързани контактни детайли. 
 • Демографска информация, като информация относно Вашия индустриален сектор, която не се идентифицира лично по отношение на Вас. Бихме могли да събираме тази информация чрез различни форми и на различни места на Платформата. 
 • Информация, събрана като част от Вашите посещения на Платформата.
 • Детайли за Вашето ползване на продукти или услуги във връзка с Платформата. 
 • Детайли на всяка e-mail кореспонденция или всяко друго взаимодействие чрез социални мрежи, които имате с нас.
 • Бисквитки или друга събрана информация за проследяване.

2. Каква е нашата Политика за ползване на бисквитки?

2.1. Моля кликнете тук за повече информация относно нашата Политика за бисквитки 

3. Как използваме събраната информация?

3.1. Бихме могли да използваме Вашата информация, която събираме за Вас:

(a) за да подобрим Платформата, нашите продукти или услуги, да персонализираме Вашия потребителски опит на Платформата или за да Ви предоставим специфично съдържание, което е най-уместно за Вас;

(b) за да се свържем с Вас във връзка с Вашето ползване на Платформата и, по наше усмотрение, промени на Платформата и/или политиките на Платформата;

(c) за вътрешни бизнес цели;

(d) за цели, които се разкриват, когато предоставяте Вашата информация или както е посочено в тази Политика за поверителност;

(e) за да Ви предоставим информация, продукти или услуги или за да обработим транзакции, които сте поискали или за които сте се съгласили да получавате, включително, за изпращане на електронни информационни бюлетини или за да Ви предоставим маркетингови материали;

(f) за да Ви дадем възможност да участвате в разнообразни характеристики на Платформата;

(g) за да обработим Вашата регистрация в Платформата, включително проверка на активността и валидността на Вашата информация;

(h) за да Ви идентифицираме като автор на всякакви коментари, които ни изпращате за публикуване на Платформата;

(i) за да осигурим, че съдържанието на Платформата е представено по най-ефективен начин за Вас и Вашия компютър или мобилно устройство;

(j) за да Ви предоставим информация, свързана със събития, провеждани от нас, при съгласие от Ваша страна да се свързваме с Вас за такива цели; и

(k) за да Ви предоставим достъп до Вашия личен профил.

3.2. За да направим Платформата по-интересна и полезна за Вас, информацията, която събираме от Вас, когато ползвате Платформата или заявявате други продукти или услуги, може да бъде ползвана за наши собствени рекламни или свързани с маркетингови проучвания.

3.3. Бихме могли да споделяме не-лично идентифицираща информация, като агрегирани потребителски статистики, с трети страни, включително чрез приложения на трети страни. Моля вижте раздел 8 по-долу за повече информация за техниките за събиране на информация на трети страни.

4. Използваме ли Ваша информация за маркетингови цели?

4.1. До степен, разрешена от законодателството, бихме могли да използваме Ваши данни, за да се свързваме с Вас чрез електронни способи (e-mail) с информация относно продукти, събития и услуги, които биха могли да Ви интересуват. Ще Ви предоставим възможност за отписване, в случай, че не желаете да получавате такава информация.

4.2. Бихме могли да позволим на избрани трети страни да използват Вашата информация, за да се свързват с Вас чрез e-mail с информация за продукти, мероприятия и услуги, които биха могли да представляват интерес за Вас, при условие, че сте дали Вашето съгласие да правим това. Ако не желаете ние или трети страни да използват Вашите данни по този начин, моля, уведомете ни за Вашите предпочитания чрез e-mail или във формата, в която събираме Вашите данни.

4.3. Бихме могли да се свържем с Вас по телефона или чрез обикновена поща, в зависимост от Вашите предпочитания.

5. Как и кога разкриваме информация на трети страни?

5.1. Бихме могли да споделяме информация, която събираме за Вас, включително лични данни, както следва :
(a) бихме могли да ползваме услугите на трета страна, за да ни съдейства в определени области, като във връзка с e-mail маркетинг, call центрове или хостинг на уебсайтове. В някои случаи, третата страна би могла да получи Ваша информация;

(b) бихме могли да споделим информацията с нашата компания-майка, дъщерни дружества и филиали поради вътрешни причини. Също запазваме правото си да разкриваме и трансферираме такава информация: (i) на последващ собственик, съ-собственик или оператор на Платформа или приложима база данни; или (ii) във връзка със сливане, консолидиране, реструктуриране, продажбата по същество на всички наши интереси и/или активи или друга организационна промяна, включително, по време на всеки процес на надлежна проверка и

(c) бихме могли да разкрием Вашата информация в максимално допустим, съобразно приложимото законодателство, размер: (i) за да удовлетворим приложимия нормативен акт, регламент, призовка, правителствени искания или правен процес, ако по наше добросъвестно мнение това се изисква или позволява от закона, (ii) за да предпазим и/или защитим нашите Правила за ползване или други политики, приложими за Платформата, включително разследване на потенциалното им нарушаване; (iii) за да защитим безопасността, правата, собствеността или сигурността на платформата или на трета страна; и/или (iv) да установим, предотвратим или по друг начин адресираме въпроси във връзка с измама, сигурността или технически въпроси. В допълнение, в максимално позволената от приложимото законодателство степен, бихме могли да ползваме IP адреси, за да идентифицираме потребители и бихме могли да правим това съвместно с трети страни като собственици на авторски права, доставчици на интернет услуги, доставчици на безжични услуги и/или други правоприлагащи агенции, включително разкриване на такава информация на трети страни, по наше усмотрение. Това разкриване може да бъде осъществено без да Ви уведомяваме, в най-пълен размер, позволен от съответния нормативен акт. 

6. Какво е приложимо за моето лично съдържание, генерирано като потребител?

Платформата може да Ви позволи да изпращате идеи, съчинения, данни, въпроси, коментари, предложения или друго съдържание, включително Лична информация (събирателно, "Потребителско съдържание"). ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ТАКИВА ПУБЛИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НЕ СА КОНФИДЕНЦИАЛНИ. Ние или други биха могли да възпроизведат, публикуват, разпространят или използват по друг начин потребителско съдържание онлайн или офлайн във всяка медия или формат (съществуващи в момента или разработени в последствие). Други биха могли да достъпят това Потребителско съдържание и биха могли да имат възможност да го споделят с трети страни в интернет. Моля, обмислете внимателно преди да решите каква информация споделяте, включително лични данни, във връзка с Ваше потребителско съдържание. Моля, имайте предвид, че ние не контролираме кой би могъл да има достъп до информацията, която изберете да направите публична и не можем да гарантираме, че лицата, които имат достъп до такава публично достъпна информация, ще уважат правото Ви на поверителност или ще осигурят сигурност на информацията. Нашите задължения, съгласно тази Политика за поверителност не се прилагат за информация, която разкривате публично, споделяте с други или по друг начин качвате на Платформата. Ние не носим отговорност за точността, използването или злоупотребата със съдържание или информация, които разривате или получавате от трети страни чрез Платформата.

7. Как променям своите предпочитания относно информацията и комуникацията?

7.1. При постъпване на молба, ще отстраним Вашата лична информация от нашата Платформа и/или база данни. Моля да имате предвид, че при подаване на писмена молба, можете да получите достъп и/или изискате коригирането на некоректна информация за Вас.

7.2. Вие сте отговорни за поддържането на коректността на информацията, която ни предоставяте, като Вашата контактна информация, предоставена като част от регистрация. 

7.3. Бихте могли да откажете или модифицирате комуникацията, която сте избрали да получавате от Платформата чрез следване на инструкциите за отписване, които се съдържат в съответен e-mail.

8. Информация относно техниките за събиране на информация на трети страни?

Тази Политика за поверителност не се прилага за приложения, технологии или сайтове, които са собственост или се eксплоатират от други страни (като разработчици на приложения, рекламиращи трети страни или сървъри за реклами на трети страни), дори ако те използват наша технология за събиране или съхраняване на информация. Това включва трети страни, които вграждат нашата технология в техните приложения или реклами, за да улеснят проследяването на свалянето на информация или рекламно обслужване. Ние работим с трети страни, за да гарантираме, че разполагате с необходимата информация и с възможността да направите Вашия избор. Съответните правила за ползване, политика за поверителност, уведомления на трети страни и избори следва да се разгледат относно практиките за събиране, съхраняване и споделяне. 

9. Информация относно сигурността, съхранението и международния трансфер?

9.1. Платформата и информацията се съхраняват на хост сървър в САЩ.

9.2. Ние включваме търговски обосновани защити, за да спомогнем за защитата и сигурността на Вашите лични данни. Все пак, никое предаване на данни по интернет, безжично предаване или електронно съхранение на информация не може да бъде гарантирано. 

9.3. Когато се регистрирате в Платформата, може също да бъдете помолени да изберете парола. Вие сте изцяло отговорни за поддържане на конфиденциалността на Вашата парола. Съгласявате се да не използвате профила, потребителското име или парола на друг потребител по което и да е време и да не разкривате паролата си на трети страни. Съгласявате се да ни уведомите веднага, ако подозирате неоторизирано ползване на Вашия профил или достъп до Вашата парола. 

9.4. Моля, имайте предвид, че информацията, която събираме, включително Вашите лични данни могат да бъдат трансферирани, обработвани или съхранявани извън Европейската икономическа зона. Нормативните изисквания за защита на лични данни в тези юрисдикции могат да се различават от тези, които се прилагат в страната, в която се намирате, и може до Вашите лични данни да бъде изискан достъп от правителства, съдебни или правоприлагащи органи в съответните юрисдикции. Ние предприемаме разумни търговски обосновани стъпки да гарантираме, че Вашите данни се третират сигурно, включително чрез встъпване в подходящи споразумения за трансфер на данни.

Бихме могли да споделяме лични данни, както е описано по-долу:

 • Чрез трансфер към други компании от Intertek Group, където е необходимо, за да отговорим на целта, за която се ни подали информацията. 
 • Чрез трансфер до агенти на трета страна и подизпълнители, които изпълняват определени функции от наше име, като вземане и доставяне на проби, изпълнение на заявки за инспекция, изпращане на имейл, премахване на повтаряща се информация от клиентски списъци, анализ на данни и обработване на плащания с кредитна карта. Тези страни имат достъп до такава информация, до колкото е необходимо да изпълняват своите функции и не могат да я ползват за друга цел.
10. Колко време съхраняваме Вашите данни? 

Съхраняваме Вашата лична информация, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които я събираме, включително целите за посрещане на нормативни и счетоводни изисквания или изискване за докладване. Детайли за периодите за съхранение за различни аспекти на Вашата лична информация се съдържат в Политиката ни за съхранение на данни, която е налична при поискване. За да определим подходящия период на съхранение на лични данни, ние вземаме предвид количеството, същността и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от увреждане от неоторизиран достъп или разкриване на Вашата информация и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите нормативни изисквания. 

При някои обстоятелства бихме могли да анонимизираме Вашата лична информация, така че повече да не се асоциира с Вас, като в такива случаи бихме могли да използваме тази информация без последващо уведомление към Вас. 

11. Промени в Политиката за поверителност?

Запазваме правото да променяме или допълваме тази Политика за поверителност по всяко време без предварително уведомяване ("Актуализирана Политика за поверителност"). Вие се съгласявате, че бихме могли да Ви уведомим за Актуализираната Политика за поверителност чрез публикуването й на Платформата, така че да е достъпна чрез линк на началната страница на Платформата и че Вашето ползване на Платформата, след като сме публикували Актуализираната Политика за поверителност (или ангажиране в друго поведение, което бихме могли разумно да определим) представлява Вашето съгласие с Актуализираната Политика за поверителност. Следователно, би трябвало да прегледате тази Политика за поверителност, преди да използвате Платформата. Актуализираната Политика за поверителност ще бъде в сила от времето на нейното публикуване или по-късна дата, както би могло да е посочено в Актуализираната Политика за поверителност и ще се прилага към Вашето ползване на Платформата от този момент нататък.

12. Какви са Вашите права?

Във връзка с информацията, с която разполагаме за Вас, бихте могли да:

 • изискате да Ви предоставим списък и описание на тази информация;
 • изискате да променим неточности;
 • изискате да изтрием Вашата информация, след като се свържете с нас по описания по-долу начин;
 • възразите към обработването на Вашата информация, в случаите, при които разчитаме на легитимен интерес (или такива на трета страна) и има нещо относно Вашето положение, поради което желаете да възразите на обработването поради специфично основание. Вие също имате право да възразите и на обработването от наша страна на Вашата лична информация за целите на директния маркетинг;
 • изискате да прекратим обработването на лична за Вас информация, например, ако желаете да установите коректността й или причината за нейното обработване;
 • изискате трансфер на личната Ви информация към друга страна.
 • Ако желаете да прегледате, проверите, коригирате или изискате изтриване на Ваша лична информация, да възразите на обработването на Ваши лични данни или да изискате трансфер на копие на Ваша лична информация към друга страна, моля, свържете се с privacy@intertek.com.

Ако желаете да се оплачете относно това как обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас, за да проучим случая.  

Ако не сте доволни от нашия отговор или вярвате, че обработваме Ваши лични данни в несъответствие с нормативните изисквания, можете да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), която е надзорният орган в Република България за въпроси във връзка със защита на данните. 

13. Свързване с нас за информация или за отправяне на оплакване?

Ако желаете да се свържете с нас за допълнителна информация или за подаване на оплакване, моля, изпратете имейл до член на нашия екип Правните въпроси, Риска и Съответствието.