Инспекция

Валидирайте спецификациите, стойността и безопасността на Вашите суровини, продукти и активи.

Разнообразната гама от инспекционни услуги на Intertek може да осигури надеждна подкрепа за Вашите продукти, проекти и процеси.

Независимите инспекции от трета страна помагат на клиентите по света да защитават своите финансови, брандинг и законни интереси в цялата верига на доставки - от суровини и готови стоки до съоръжения и активи на заводите.

Ние предлагаме инспекционни услуги на производители, търговци, оператори на инсталации, правителства и други купувачи и продавачи на материали и продукти на световните пазари.

Инспекциите помагат за свеждане до минимум на риска от дефектни продукти, като гарантират, че те отговарят както на стандартите на потребителите, така и на индустриалните и държавните норми. Служим в защита на Вашите бизнес интереси за управление на риска и за осигуряване на качествени продукти, които се произвеждат и доставят до крайната дестинация според спецификациите на клиента.

Опитните инспектори помагат да се идентифицират продукти и пратки, които могат да съдържат нестандартни или несъответстващи на изискванията компоненти и материали. Продуктите и материалите, които тестваме и инспектираме включват от потребителски стоки като дрехи, играчки, козметика и храна, суровини като селскостопански продукти, суров петрол, химикали и рафинирани петролни продукти по време на транспорт и съхранение.

Също така подпомагаме управлението на жизнения цикъл на инсталации като електроцентрали и нефтопреработвателни инсталации с инспекция и тестване, което гарантира, че вашите активи работят безопасно и надеждно.