Смазочни материали и греси

Глобално тестване на смазочни материали и греси, инспекции, консултиране относно регулациите и сертификационно обслужване.

Смазочните материали гресите осигуряват движението в глобалната индустрия. Осигуряването на съответствие с изискванията и потребностите за качество и трайност съдейства за поддържането на надеждност във функционирането на машини и оборудване. Intertek осигурява пълен спектър от изпитвания, сертификация и консултиране относно нормативното съответствие на смазки и греси, приложими за потребностите на производителите и крайните потребители на индустриални и автомобилни смазки, греси и други флуиди.

Тестването на смазочните масла и наблюденито на състоянието им осигурява оценяване на качеството им във връзка с употреба за двигатели и други скъпоструващи машини и системи. Изпитването на качеството на смазочните масла включва аналитични програми за смазочните масла за големи двигатели, турбини, кораби, влакове, генератори, офшорни платформи и други.

Лабораторията на Intertek за проучвания в областта на автомобилостроенето предлага услуги по тестване на световно ниво на индустрии в областта на автомобилните горива, смазочни масла и производството на двигатели. Ние сме лидер в областта на изпитването на смазочни масла за стандартни бензинови и дизелови двигатели, тестове на издръжливостта и др.

Експертите на Intertek могат да съдействат със задълбочено консултиране в областта на регулаторните изисквания, необходимо при разработване и прилагане на стратегии за съответствие на нови и съществуващи продукти. Предлагаме услуги, свързани с въвеждане на нови продукти, разработване на данни, както и валидиране на съответствието на съществуващи продукти с местните и глобални регулации.

Научете повече за услугите на Intertek:

  • Тестване и инспекции на смазочни масла за производители и индустриални потребители
  • OCM (oil condition monitoring) – изпитвания и анализи за смазочни материали, течности и масла
  • Lubricant Qualification Testing за бензинови и дизелови двигатели
  • Тестване на греси 
  • Одитиране и сертификация на системи
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640