Тестване и инспекции на биогорива

Тестване на качеството и инспектиране на био-горива като био-дизел, етанол, биомаса и други.

Intertek извършва тестове и инспекции на биогорива и съдейства с експертизата си на рафинерии за био-горива, производители, дистрибутори, потребители, изследователски институти и други организации.

Биогоривните продукти, които тестваме и инспектираме включват био-дизел, етанол, биомаса и други горивни смеси, съдържащи изброените продукти. Клиентите на био-горива се възползват от бързината при тестване и надеждността на резултатите, които международната ни мрежа от офиси и лаборатории осигурява. Intertek тества качеството на био-горива, извършва анализи за замърсяване, потвърждаване на качеството, проследяване на остатъчни следи и други.

Intertek е глобален лидер в областта на качествени и количествени анализи, изследвания и инспекции на био-горива съобразно индустриални стандарти като ASTM.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640