Тестове за нефтохимическата промишленост

Услуги по тестване, инспекции и консултиране.

 Услугите на Intertek в областта на производствените и логистични дейности в нефтохимическата промишленост, тръбопроводи, безопасност на площадката и други се предоставят 24/7 и съдействат на клиентите за подобряване на техните операции чрез контрол на качеството, добавящ стойност, както и чрез прилагането на експертиза в областта на безопасността, инженерните дейности и ефикасността.

Можем да съдействаме в областта на екстракцията, суровините, инженеринг на процесите, логистични операции и сертификация на индустриални продукти и персонал.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640