Тестване на устройства и потребителска електроника

Бърз и ефикасен достъп на продуктите Ви до глобалните пазари.

Несравнимата скорост при тестове за безопасност и продуктова сертификация, широкото портфолио от услуги и лидерската позиция при извършване на тестове за функционалност и бенчмаркинг са сред характеристиките, поради които водещите производители на електроника разчитат на Intertek.

Регулаторни изисквания и тенденции в индустрията
Разбираме потребностите Ви от тестване, сроковете, с които следва да се съобразите, както и тенденциите, които оказват въздействие върху развитието на пазарите. Осигурете съответствието на Вашите устройства или електронни продукти с всички приложими изисквания.

Функционални тестове
Гарантираме най-добрите практики с цел осигуряване готовността на продуктите Ви за разпространение в търговската мрежа. Функционалните тестове са Вашата увереност в конкурентните предимства на Вашите продукти, намаляват риска и защитават Вашия бранд.

Услуги
Създайте партньорство, което ще Ви отведе отвъд тестването за съответствие с регулаторните изисквания. Портфолиото ни от услуги включва сертификация на продуктите за световните пазари, инспектиране на доставната верига или консултиране при разработване на нови продукти.

Продуктови категории
Разнообразието от предлаганите устройства и електроника е голямо. Научете повече за продуктите, за които са приложими нашите услуги.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640