Safe Quality Food (SQF) сертификация

Safe Quality Food (SQF) стандарт е свързан с всеки етап от веригата на доставки – от фермата до вилицата.

Стандартът осигурява сертификация за всички сектори на индустрията – от основно производство, до дистрибуция, опаковане и търговия на едро. SQF е признат от веригите и доставчиците на услуги за хранително-вкусовата промишленост и сертификацията до нива едно и три е напълно одобрена от Глобалната инициатива за безопасност на храните GFSI. Това е единствената програма, призната от GFSI, която предлага сертификация от фермата до вилицата.

Програмата на три нива е разработена така, че да е достъпна за предприятия с всякакъв размер. Ниво едно е приложимо за продукти с нисък риск. Ниво две е план за безопасност на храните, базиран на НАССР и ISO. Ниво три включва ниво две с по-задълбочена програма за управление на безопасността и качеството на храните. В допълнение, това ниво позволява да поставяте логотоSQFQualityShield на сертифицираните продукти, като по този начин демонстрирате на веригите и потребителите Вашия ангажимент към безопасността и качеството на храните. 

Програмата е разработена така, че да е ефикасна и прозрачна. Новата онлайн система за докладване Reliance Ви съдейства да следите прогреса на одитите и да управлявате сертификационната програма.

SQF програмата предлага конкурентни предимства. Като глобално признат стандарт, сертификацията ще подобри Вашия имидж и ще спомогне за изграждане на доверие у потребителите и веригите. В допълнение, чрез идентифициране и управление на рисковете програмата съдейства за избягване на инциденти, които могат да окажат въздействие върху бранда в бъдеще. Като опитен сертификационен орган Ви предлагаме нещо повече от сертификат – разполагаме с експертизата и глобалното присъствие, необходимо за да Ви подкрепяме и насочваме в целия процес, като Ви съдействаме да посрещнете предизвикателствата и да се възползвате максимално от сертификацията спрямо SQF.

Intertekне предлага консултантски услуги във връзка със SQF. Консултантските услуги на Intertekса самостоятелни и не са обвързани със сертификационната дейност.Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640