International Featured Standard (IFS Food)

IFS Food е одобрен от GFSI стандарт за сертифициране на безопасността и качеството на хранителните продукти и производствените процеси.

IFS Food е глобално призната сертификационна схема, която спомага за подобряване на репутацията на Вашия бранд, повишаване на доверието и проправяне на път към нови пазарни възможности. Стандартизирана система за оценяване спомага за избягване на необходимостта от повтарящи се одити и води до спестяване на средства и време.

Като акредитиран сертификационен орган Ви предлагаме нещо повече от сертификат. Освен извършването на одити спрямо IFS Food, можем да Ви съдействаме през целия процес на сертификация. Предлагаме обучения, предварителни одити и подновяване на сертификацията.

Разполагаме с експертизата, опита и глобалното присъствие, необходими, за да можем да Ви оказваме съдействие и да Ви подкрепяме през целия процес с оглед на това да се справите с всички предизвикателства и да се възползвате максимално от сертификацията спрямо IFSFood.

Intertek е водещ сертификационен орган в сектор Производство и преработка на храни и разполага с акредитации за глобално признати програми, включително FSSC 22000, British Retail Consortium Food Standard (BRC), IFS Food и Safe Quality Food (SQF). Експертите и одиторите ни могат да работят с Вас за да гарантирате, че продуктите Ви се произвеждат, подготвят, опаковат и дистрибутират съобразно най-високите стандарти за безопасност на храните. 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640