HACCP –Сертификация за безопасност на храните

HACCP е международно призната спецификация, която осигурява методи за предотвратяване на химическото, микробиологичното и физическото замърсяване на храните.

Одитите спрямо НАССР са насочени към потенциалните причини за опасностите за безопасността на храните чрез оценяване на целия производствен процес и чрез прилагане на превантивни контроли за критичните точки. Критичните контролни точки могат да включват оборудване, веригата на доставки на суровини или обучението и наблюдението на персонала. 

Чрез прилагането на системата НАССР, контролът се насочва от крайния продукт /корективен контрол/ към разработването и производството на продукти /превантивен контрол/ и може да се прилага към специфичен продукт или към съществуващ или нов процес.

НАССР е средство за контрол на заболявания, които се разпространяват чрез хранителните продукти и се ползва с подкрепата на Комисията FAO/WHOCodexAlimentarius.

Сертификационната програма е насочена към осигуряване на съдействие на хранителната индустрия или кетъринг услугите при разработване, внедряване и оценяване на безопасността и качеството на оперативните процеси. Сертификатът ще бъде издаден въз основа на демонстрирано съответствие с общите изисквания на НАССР. Разполагаме с експертиза в областта на международните регулации, касаещи безопасността и можем да Ви съдействаме във връзка със Системата за управление на безопасността на храните.

Специално за кетъринг сектора, в допълнение към НАССР бихме могли да предложим одити за Добри кетъринг практики GoodCateringPractice (GCP), които осигуряват основните инструменти, които осигуряват добрата основа за надграждане с изискванията на други стандарти като SOP и ISO 9001:2015.

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640