Сертификация на системи за управление на околната среда спрямо ISO 14001:2015 - ISO 14001:2015 Environmental Management Systems Certification

Международният стандарт ISO 14001, съдържащ изискванията към Системите за управление на околната среда, спомага за идентифициране и систематично намаляване на вредните въздействия на Вашата организация върху околната среда.

Ревизираният стандарт е от полза на малките и средни предприятия при контролирането на въздействието върху околната среда в рамките на доставната верига, при поддържане на ангажираността на заинтересованите страни и външната комуникация относно Системата за управление.
Новата версия включва изискване за установяване на контекста на организацията с оглед по-добро управление на риска и фокус върху ролята на лидерите в организациите за насърчаване на управлението с оглед на опазването на околната среда. В допълнение, акцентът в изискванията на стандарта е повече към подобряване на представянето по отношение на околната среда, отколкото към подобряване на системата за управление.

Какви са основните промени?

  • Стратегическо управление на околната среда
  • Лидерство
  • Опазване на околната среда
  • Представяне по отношение на околната среда
  • Мислене, насочено към жизнения цикъл на продуктите/ услугите
  • Комуникация
  • Документация

За повече информация относно промените от Международната организация по стандартизация, посетете ISO.org.

ISO 14001:2015 бе публикуван през септември 2015 г и всички организации, чиито системи за управление са сертифицирани спрямо ISO 14001:2004 трябва в рамките на три годишен период от датата на публикуване на тази версия на стандарта да преминат към новата версия. Intertek препоръчва всички клиенти да преминат към новата версия на стандартите до март 2018 г, за да може одитният процес да бъде извършен навреме в рамките на срока.

Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640