Системи за управление на безопасността на храните спрямо изискванията на FSSC 22000

FSSC 22000 е независима, прозрачна и холистична схема за осигуряване на безопасността на храните, с широко международно приложение във веригата на доставки. FSSC 22000 е най-широко приложимата и достъпна система за управление на безопасността на храните.

Схемата включва съществуващи стандарти, включително ISO 22000, секторно специфични пре-реквизитни програми и НАССР и представлява цялостна сертификационна програма, достъпна за организации с всякакви размери. FSSC 22000 е собственост на независима неправителствена организация и е одобрена от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI).

След успешно преминаване на сертификация, ще можете да получите признание за Вашия продължаващ ангажимент към безопасността на храните, да докажете интегритета си и да повишите доверието на клиентите във Вашия бранд.

В допълнение към одитния и сертификационен процес, предлагаме услуги по обучение във връзка с всички аспекти на схемата, както и GAPанализ във връзка с FSSC 22000. 
 
Intertek предлага много повече от сертификат, тъй като разполагаме с експертиза, опит и глобално присъствие, за да Ви подкрепяме и насочваме през целия процес, за да се справите с предизвикателствата и да се възползвате от сертификацията спрямо FSSC 22000.
 
Intertek е водещ сертификационен орган в областта на безопасността на храните, с акредитация във връзка с глобално признати програми, включително FSSC 22000, IFSFood, BRC и SQF. Експертните ни одитори могат да работят с Вас, за да осигурят, че Вашите продукти са произведени, приготвени, опаковани, дистрибутирани и сертифицирани спрямо най-високите стандарти за безопасност на храните.
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640