ISO 22000: Системи за управление на безопасността на хранителните продукти

ISO 22000 е международно признат стандарт, разработен с цел систематично осигуряване на безопасността на храните във веригата на доставки.

ISO 22000 включва принципите на HACCP и е съвместим с изискванията на ISO 9001. Стандартът е идеалната основа за внедряване на система за управление на безопасността на храните. 

Създаден през 2005 г, ISO 22000 е разработен като достъпен, глобално възприет стандарт и е приложим за организации от всякакъв вид в рамките на доставната верига. Стандартът покрива ключовите компоненти, които осигуряват безопасност на храните, включително интерактивни комуникации, управление на системи, внедряване на пре-реквизитни програми и постоянно подобряване на системата. 

Intertekразполага с акредитация за сертификация на системи за управление спрямо стандарта и с компетентни и опитни експерти, които могат да Ви насочват успешно в рамките на процеса на сертификация. Услугите ни във връзка с ISO 22000 включват обучение и предварителни одити. Предлагаме продължаваща подкрепа чрез последващи одити и подновяване на сертификацията. 

Сертификацията спрямо ISO 22000 демонстрира Вашия постоянен ангажимент към безопасността на храните, интегритет на пазара и осигурява по-голяма увереност на потребителите във Вашата марка.
Спестяване на средства и време. Системите за управление на безопасността на хранителните продукти спрямо ISO 22000 насърчават постоянното подобряване на процесите и представянето, които могат да спомогнат за по-голямата ефикасност на Вашия бизнес. Стандартът е признат от правителствата и международните експерти в областта на безопасността на храните. Сертификацията може да отвори нови пазари за Вашия бизнес. 

Intertekе водещ сертификационен орган, акредитиран за сертификация спрямо изискванията на международно признати програми като FSSC 22000, BRC, IFSFoodи SQF. Компетентните ни одитори могат да работят съвместно с Вас за осигуряване на това, че Вашите продукти са произведени, приготвени, опаковани, дистрибутирани и сертифицирани спрямо най-високите стандарти за безопасност на храните.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640