Сертификация спрямо GLOBALG.A.P

GlobalG.A.P. е интегрирана програма от стандарти за производство на храни, която покрива земеделски продукти и аква-култури.

GLOBALG.A.P. (Добри земеделски практики) се отнася до международно възприети стандарти и е признат от над 100 страни, като предлага насоки по отношение на устойчивите практики за производство, хуманно отношение към животните и безопасност и здраве на служителите. Сертификацията помага на производителите да отговорят на изискванията за високо качество, устойчиви храни и позволява на веригите и потребителите да изберат качествени продукти.

Като акредитиран сертификационен орган можем да Ви съдействаме чрез обучение във връзка с GLOBALG.A.P., предварителна инспекция, инспекции и последващи инспекции. Прилагането на практиките на GLOBALG.A.P. Ви позволява да се възползвате от партньорството с нашите експерти, които разполагат с компетентност и опит, необходими за това да преминете сертификация. 

Преминаването на сертификация спрямоGLOBALG.A.P. позволява да демонстрирате на потребителите и веригите Вашия ангажимент към безопасното и устойчиво производство на хранителни продукти. Програмата е призната от търговските вериги в целия свят и може да Ви съдейства в усилията Ви да наложите продуктите си на нови пазари. Стандартът подобрява в дългосрочен план бизнес представянето, чрез насърчаване на ефикасността и намаляването на загубите. 

Intertekе водещ сертификационен орган в сектор Производство и преработка на храни и разполага с акредитации за глобално признати програми, включително FSSC 22000, BritishRetailConsortiumFoodStandard (BRC), IFSFoodи SafeQualityFood (SQF). Експертите и одиторите ни могат да работят с Вас за да гарантирате, че продуктите се произвеждат, подготвят, опаковат и дистрибутират съобразно най-високите стандарти за безопасност на храните.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640