Одитиране и сертификация на системи за управление

Широкото портфолио от сертификационни и одитни услуги на Intertek осигурява, че вашите системи за управление са оптимизирани, за да подпомогнат развитието на бизнеса ви.

Вашите продукти или услуги са толкова добри, колкото системата за управление, в рамките на която се разработват. Предоставяме необходимите инструменти за оценяване и постоянно подобряване на Вашите бизнес процеси. С високо ниво на техническа експертиза и подход, ориентиран към клиента, работим отвъд изискванията на стандартите, за да извършваме одити, които добавят стратегическа стойност за Вашия бизнес.

Глобалната ни мрежа от одитори и технически експерти са отдадени към това да Ви съдействат да отговорите на предизвикателствата, пред които сте изправени. От обсъждане на добри практики и нови индустриални изисквания до оценяване на Вашето представяне съобразно Вашите собствени цели, екипът ни осигурява средствата за оценяване и подобряване на Вашия бизнес, съобразно очакванията на вътрешните и външните клиенти.

Партнирайте си с нас, за да сте уверени в солидността на Вашите бизнес процеси.

 
Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640