Услуги във връзка с British Retail Consortium (BRC)

Безопасността на храните е от критично значение в рамките на веригата на доставки. Сертификацията спрямо глобалния стандарт за безопасност на хранитеBRC предоставя за Вашата марка международно признат знак за качество и безопасност на храните и отговорност.

Безопасността на храните е от критично значение, ако сте част от веригата на доставка с оглед защита на потребителите, съответствие с нормативните изисквания и опазването на репутацията на Вашия бранд. BRCе глобално призната търговска организация от Великобритания, която е разработила серия стандарти, които позволяват на компаниите да постигнат съответствие с нормативните изисквания във връзка с безопасността на храните и да получат насоки за производство на безопасни и качествени хранителни продукти. Стандартите се превърнаха в еталон за добри практики в индустрията и са международно признати BRC Глобални стандарти.

Intertekе акредитиран сертификационен орган, оторизиран да извършва одити за безопасност на храните и да издава сертификати за съответствие с BRCГлобалния стандарт, потребителски продукти и IoPPackagingStandard.СтандартътBRCизисква високо ниво на съответствие и сертификационната програма е широко-обхватна и включва планиране за безопасност на храните, контрол на площадката и процесите, ангажимент на ръководството. Като Ваш партньор можем да Ви съдействаме и насочваме през целия процес.

Преминаването на сертификация спрямо глобалния стандарт за безопасност на храните BRC осигурява на Вашия бранд международно признат знак за качество, безопасност на храните и отговорност. Програмата е напълно одобрена от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI)и е разработена така, че да е максимално ефикасна, като намалява необходимостта от множество одити и подпомага подобряването на процесите. Като част от повече от 18000 сертифицирани спрямо BRC производители в 100 страни, можете да се възползвате от множество ползи – по-голяма увереност на потребителите и оползотворяване на нови възможности за Вашия бизнес.

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640