PROTEK РЕШЕНИЯ ОТ INTERTEK

Решения за променящия се свят

Никога досега осигуряването на здравето, безопасността и благополучието не са били толкова определящи във всеки един аспект от нашия живот. При всички свои дейности - работа, пазаруване, хранене навън или ползване на обществен транспорт, потребителите се насочват към доверени брандове, които могат да им предоставят цялостно осигуряване и спокойствие. 

Intertek Protek е първата по рода си цялостна програма за осигуряване на здраве, безопасност и благополучие на хората, работните места и обществени пространства, която включва одити, обучения, инспекции, и сертификация.

Въз основа на уникалния подход на Intertek за цялостно осигуряване на качество, Protek защитава хората, системите и процесите, съоръженията, материалите, повърхностите и продуктите. 
 
Protek предлага цялостни решения за обучение и сертификация, от тематични обучителни програми, във връзка с Covid-19, до специфични модули за това как се използват маски за лице, ръкавици и други лични предпазни средства. В допълнение, курсовете по хигиена, почистване и предотвратяване на разпространението на инфекциозни заболявания помагат да се гарантира здравето, безопасността и благосъстоянието на служителите и клиентите.
moreinfobutton

 

 IntertekТези решения осигуряват увереност, че оперативните процедури функционират правилно и спомагат за идентифициране и смекчаване на присъщите рискове на дейности, вериги за доставки и бизнес процеси. Тези решения, ориентирани към технологията, осигуряват прозрачност и видимост по отношение на риска във веригата за доставки, които могат да подобрят бизнеса и да осигурят по-рентабилни процеси.
moreinfobutton

 

Решения за здраве и безопасност, насочени към идентификация и минимизиране на рисковете за здравето за служителите и клиентите в производството, хотелите, училищата, ресторантите, транспортните центрове, търговията на дребно и други - от оценяване на съоръженията във връзка със здравето и безопасността, разработване на програми, одитни решения, насочени към предотвратяване на разпространението на инфекция, наблюдение на процеса на почистване и дезинфекция, верификация след почистване, до докладване във връзка със съответствието и сертификация.
moreinfobutton

 

IntertekТези решения включват услуги по тестване и инспекции, необходими за осигуряване на санитизирането на материали и повърхности и тяхната безопасността за служителите, клиентите и планетата.

От почистването и хигиенизирането до управлението на отпадъци, Protek предоставя необходимата увереност в днешните условия.
  moreinfobutton

   

   IntertekРешенията Protek за продукти осигуряват увереност на клиентите, за това, че тяхното производство се осъществява с оглед на качеството, безопасността и устойчивостта.

  Решенията обхващат целия жизнен цикъл на продуктите, от набавянето на суровини, компоненти, до дистрибутирането и употребата на крайния продукт, изхвърляне, oползотворяване.
   moreinfobutton

    

   Имате въпроси? +359(2)9500640

   Имате въпроси?

   +359(2)9500640
   Bulgaria
   +359(2)9500640