Управление на процесите по дезинфекция

Поддържайте здравето и безопасността във Вашите сгради чрез дезинфекция

Програмата на Intertek за Управление на процесите по дезинфекция е разработена с мисълта за здравето и безопасността на Вашите и нашите служители. Имаме възможност да осигурим на нашите клиенти нужните инструменти, с които да гарантират, че са взели необходимите мерки, за предотвратяване на разпространението на болестотворни микроорганизми (бактерии, вируси и др.) – както днес, така и в бъдеще. 

Нашите протоколи за проверка след почистване са базирани на съществуващите Ръководства на индустриите. Тези протоколи и свързаните с тях услуги съдействат във връзка с почистването и дезинфекцията вътре в сградите, за да се подготвите за отваряне и поддържане на непрекъснати бизнес дейности. Нашите експерти в индустриалната хигиена ще ви осигурят увереност, че работната ви среда е отново подходяща за работа. 

Услугите по Управление на дезинфекцията включват:

 • Първоначална оценка на зоната и консултиране
 • Подготовка и преглед на Протоколи за почистване и дезинфекция
 • Контрол на процеса за почистване и дезинфекция
 • Верификация след почистване
 • Първоначална и периодична сертификация на процесите по почистване и др.
Засилено почистване VS. Дезинфекция
Засилено почистване
 • Прави се по-често
 • Насочено е към всички обши части и контактни повърхности
 • Използване на регистрирани дезинфекциращи почистващи продукти
Дезинфекция
 • Извършва се, ако заболял човек влезе в сградата
 • Усилията трябва да се насочат към установяване на всички зони, с които заболелият е бил в контакт
 • Обикновено се извършва чрез електростатични или разпръскващи системи

 

Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640