ISO 22301 –Управление на непрекъсваемостта на бизнеса

С внедряването на стандарта ISO 22301 на практика можете да осигурите, че Вашата организация е подготвена за продължаване на дейността при значими прекъсвания от външни заплахи

ISO 22301 е първият международен стандарт за управление на непрекъсваемостта на бизнеса, който съдейства на организациите при подготовката и осигуряването на продължаването на дейността им при реализиране на външни заплахи като природни бедствия или пробив на информационната сигурност. Тези непрекъснато нарастващи заплахи могат да доведат до прекъсвания в доставната верига, загуба на персонал, увреждане на имущество на компанията.

Съответствието с ISO 22301 ще позволи на Вашата организация да бъде подготвена в случай на бедствие. С наличието на подготвен план и цели, както и ясни очаквания за управление, Вашата организация може да започне да се справя със ситуацията веднага щом се реализира заплаха.

Intertek ще Ви съдейства чрез обучения във връзка със стандарта и системите за управление на непрекъснатостта на дейността на бизнеса и сертификация в усилията, насочени към проактивно идентифициране на заплахите, които са относими към Вашата организация, приоритизиране на рисковете и предприемането на превантивни мерки.

Изискванията на стандарта са приложими за всички организации от всички сектори. Сертификацията на Вашата ситема за управление ще Ви даде увереност, че можете да устоите на всички заплахи.

През 2019 г Международната организация по стандартизация (ISO) публикува нова версия на ISO 22301.
Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640