Осигуряване на компетентност - Обучения свързани с COVID 19

Обучете и оценете Вашите служители във връзка с ключови протоколи, свързани с COVID

Покажете на клиентите си, че Вашите служители, помещения и продукти са безопасни

Начинът, по който работим и поведението на клиентите се промениха. Сега, когато обществото възстановява своята обичайна активност, е от критично значение да се осигури, че Вашите продуктите и помещения са безопасни. Първият и най-важен инструмент това да се случи са вашите хора. Служителите ви са ключът към осигуряването на увереност у клиента за вашия бизнес и бранд. 

Надграждането на компетентността на хората, като част от решението Protek е цялостна програма за обучение и оценяване, която спомага за осигуряване на способността на вашите служители да поддържат строги мерки на почистване, хигиена, намаляване на риска и др. Демонстрирайте гордо Вашата хигиенна култура, за да спечелите отново клиентите си. 

moreinfobutton


Специализирани онлайн обучения, които повишават квалификацията на служителите

Програмата от обучения в рамките на Protek, включва следните теми:

Нашите експерти използват доказани методи за осигуряване на ангажираност на участниците и разбиране:

  • Кратки модули, за да се ограничи натоварването на участниците
  • Интерактивни елементи за насърчаване на ангажираността
  • Кратки тестове, за да се осигури запазването на знанието
  • Подобни на игри елементи, за да се изгради ангажираност и мотивация
  • Заключителна оценка за потвърждаване и проследяване на разбирането

 

Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640