ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията

Чрез прилагане на изискванията на стандарта ISO 50001, можете да съдействате за подобряване на енергийната ефективност на Вашата организация, енергийното потребление и консумация чрез възприемането на подхода на Системите за управление.

Международният стандарт за системи за управление на енергията ISO 50001 бе публикуван през юни 2011 г. Стандартът установява рамка за индустриални заводи, търговски организации и всички останали организации за управление на енергията. Съгласно ISO стандартът може да повлияе върху 60% от световното потребление на енергия, ако бъде приложен широко в секторите на националната икономика.

Когато на практика организацията управлява добре енергията, висшето ръководство и служителите са по-запознати с начина, по който се потребява енергията, разходите, методите и оборудването, които могат да се използват за контрол и намаляване изразходването на енергия.

Ползи от внедряване на Система за управление на енергията

  • Намаляване на разходите за енергия
  • По-малки въздействия върху околната среда
  • Оптимизация на потреблението на съществуващите активи, консумиращи енергия
  • Създава прозрачност и осигурява комуникацията във връзка с управлението на енергийните ресурси
  • Насърчава добрите практики за управление на енергията и подкрепя доброто управление на енергията
  • Осигурява рамка за промотиране на енергийната ефективност в доставната верига
  • Улеснява подобрения на управлението на енергията в контекста на проекти за намаляване на емисиите на парникови газове

Защо да работим с Intertek?

Intertek разполага с акредитации да предлага сертификация спрямо ISO 50001. От 2006 г. извършваме сертификация спрямо EN 16001 и шведския национален стандарт за управление на енергията. Способни сме да приложим този опит за всички наши клиенти по света заедно с експертизата ни във връзка със стандартите ISO 9001 и ISO 14001. Независимо дали работите с нас за сертификация на системи за управление или обучение на одитори, можете да разчитате на Intertek като на Ваш партньор в управлението на енергията.

Интересувате се от обучение?

Акредитираният от IRCA курс на Intertek за водещи одитори на Системи за управление на енергията спрямо ISO 50001:2011 представлява обучение за потенциални Водещи одитори на Системи за управление на енергията, които желаят да придобият статут на одобрени от IRCA одитори/ водещи одитори. Курсът осигурява на делегатите със задълбочени познания относно стандарта, както и с уменията, необходими за извършване на одити на системи за управление на енергията. Регистрирайте се сега!

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640