ISO 55001:2014 Управление на активите

Създаден през януари 2014 г, ISO 55000 е нова серия стандарти, осигуряващи добри практики в управлението на активите.

ISO 55001 ще съдейства на организацията Ви да управлява проактивно активите в рамките на целия жизнен цикъл – от придобиването до изтеглянето им. Сертификацията спрямо стандарта ще Ви съдейства да реализирате стойност от активите, независимо дали са материална или интелектуална собственост или репутация на марката.

Стандартът може да съдейства за идентифициране на рисковете, свързани със собствеността, които могат да бъдат изучени и минимизирани и по този начин да се постигне постоянно подобряване. Заинтересованите от Вашата организация страни могат да са уверени, че разполагате със стратегия, която осигурява, че управлението на активите отговаря на изискванията за качество и безопасност.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640