Одитиране за опазване на околната среда и услуги по сертификация - Environmental Auditing and Certification Services

Съответствието с изискванията за опазване на околната среда е от съществено значение за конкурентоспособността на Вашия бизнес днес и утре.

Клиентите, общностите и правителствата по света активно изразяват загрижеността си относно климатичните промени и състоянието на околната среда. В следствие на това, организациите трябва да намалят вредните въздействия върху околната среда.

Услугите на Intertek в областта на одитирането и сертификацията осигуряват верификация от трета страна на зелените инициативи и подобрения във Вашата организация. Опитните ни одитори ще Ви съдействат да работите системно за намаляване потреблението на енергия и суровини, генерирането на отпадъци и замърсяването, както и да минимизирате риска от инциденти и извънредни ситуации. Бизнесът Ви не само ще е по-зелен, но и по ефикасен и продуктивен.

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640