Глобална система за управление на доставчици - Global Supplier Management System

Глобалната система за управление на доставчици от Intertek осигурява по-добра видимост за доставчиците и закупчиците относно доставната верига във връзка с нейното управление, оценяване и подобряване.

Intertek разполагасъс съществен опит в областта на одити и инспекции на доставната верига – всяка година провеждаме над 2 милиона посещения във фабрики, които обхващат 200000 доставчици на 5000 глобални компании. Глобалната система за управление на доставчиците включва четири основни стъпки:

 • Събиране и прецизиране на информация за доставчиците
 • Завършване на бизнес профил
 • Анализ, базиран на риска и докладване
  • Верификационни услуги
  • Верификация на идентичността и правомощията
  • Верификация на място
  • Одитни услуги /във връзка със социалната отговорност, околната среда, качеството и сигурността/

В резултат на това се създават верифицирани профили на доставчиците, включително с финансова информация, профил на компанията, качество и безопасност на продуктите, устойчивост и социална отговорност, които позволяват на компаниите да оценяват и подобряват представянето на техните доставчици в съответните области. По този начин се осигурява по-голяма прозрачност на веригата на доставки и проследимост, необходима за вземане на информирани глобално приложими бизнес решения.

Имате въпроси? +359(2)9500640

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640