КАЛЕНДАР НА ОБУЧЕНИЯТА

 

ОСИГУРЯВАНЕ НЕ КАЧЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ  
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
CQI&IRCA Сертифициран курс за водещи одитори на Системи за управление на качеството - ISO 9001:2015 25-29 януари, онлайн
17-21 май, онлайн
11-15 октомври, онлайн
516
Вътрешни одитори на интегрирани системи за управление - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 20-22 януари, онлайн
7-9 април, онлайн
18-20 август, онлайн
24-26 ноември, онлайн
171
CQI&IRCA Сертифициран курс за вътрешни одитори на Системи за управление на качеството - ISO 9001:201525-26 февруари, онлайн
15-16 април, онлайн
3-4 юни, онлайн
16-17 септември, онлайн
9-10 декември, онлайн
115
Инструменти за управление на качеството в автомобилната индустрия (APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC) 24-26 март, онлайн
14-16 април, онлайн
20-22 октомври, онлайн
540/378
Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия IATF 16949  3-5 февруари, онлайн
12-14 май, онлайн
8-10 септември, онлайн
1-3 декември, онлайн
210
FMEA ver. 5.014-16 април, онлайн
25-27 август, онлайн 
300
Въведение в Six Sigma 19-23 април
5-8 октомври
 700
Въведениев изискванията на ISO 19011 Указания за извършване на одит на системи зауправление 26 февруари, онлайн
18 юни, онлайн
3 декември, онлайн
100
Общиизисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране- ISO 17025:2017 - Вътрешни одитори 9-11 юни, онлайн
27-29 октомври, онлайн
312


УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
Вътрешни одитори на Системи за управление на противодействието на подкупите - ISO 37001  25-26 март, онлайн
18-19 ноември, онлайн
115
Управление на риска  25-26 февруари, онлайн 
16-17 септември, онлайн
115


УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ 
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
Вътрешни одитори на Системи за управление на активите - ISO 55001  24-25 юни 115


ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ХИГИЕНА
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
 Вътрешни одитори на СУ ЗБУТ ISO 45001:201828-29 януари, онлайн
29-30 юли, онлайн 
115
CQI&IRCA Сертифициран курс за водещи одитори на СУ ЗБУТ - ISO 45001:201921-25 май, онлайн516
 CQI&IRCA Сертифициран преходен курс за Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - ISO 45001 - 3 дневен преходен2-4 юни, онлайн
8-10 декември, онлайн
 300
 Водещи одитори на системи за управление на безопасността на движение по пътищата - ISO 39001 21-23 април, онлайн
27-29 юли, онлайн
300
 Вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на движение по пътищата - ISO 39001 27-28 май, онлайн
20-21 декември, онлайн
 
 CQI-IRCA Сертифициран курс Водещи одитори на Системи за безопасността на храните FSSC 22000 22-26 февруари, онлайн 516
Вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на храните - FSSC 22000 10-12 март, онлайн
26-28 април, онлайн
15-17 септември, онлайн
 171
 IFS – Вътрешни одитори на системи за безопасност на храните 7-9 юли , онлайн171


ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВОСТ
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
 CQI&IRCA Сертифициран преходен курс за водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2015 10-12 март, онлайн
17-19 ноември, онлайн
312
 CQI&IRCA Сертифициран курс за водещи одитори на Системи за управление на околната среда ISO 14001:2015 19-23 юли , онлайн 516
 Вътрешни одитори на системи за управление на околната среда - ISO 14001:2015 8-9 април, онлайн
28-29 октомври, онлайн
115
 CQI&IRCA Сертифициран курс Водещи одитори на Системи за управление на енергията - ISO 50001  5-9 април, онлайн300
 Вътрешни одитори на системи за управление на енергията - ISO 50001:2018  3-4 юни , онлайн115
 Добри производствени практики в козметичната индустрия - ISO 22716 27-28 май, онлайн
18-19 ноември, онлайн
154
 Ангажиране на заинтересованите страни и Анализ на значимите аспекти 10-11 юни, онлайн140
 Оценка на жизнения цикъл (Life Cycle Assessment) 7 май, онлайн
12 ноември, онлайн
107

 

  ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
 CQI&IRCA Сертифициран курс за Водещи одитори на Системи за управление на информационната сигурност - ISO 2700115-19 февруари, онлайн
23-27 август, онлайн
6-10 декември, онлайн

 516
 Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност - ISO 2700125-26 януари, онлайн
26-27 април, онлайн
1-2 юли, онлайн
18-19 ноември, онлайн 

 115
Вътрешни одитори на IT Системи за управление на информационната сигурност ISO 20000-1:2018 и Въведение в ITiL 17-19 март, онлайн
11-13 август, онлайн
8-10 декември , онлайн
171
 CQI&IRCA Сертифициран курс Водещи одитори на IT Системи за управление ISO 20000-1 22-26 февруари, онлайн 516
 Вътрешни одитори на Системи за управление на непрекъснатостта на дейността - ISO 22301 20-21 май, онлайн
14-15 октомври, онлайн
115
 Водещи одитори на Системи за управление на непрекъснатостта на дейността - ISO 22301 5-9 юли, онлайн516

 

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640