КАЛЕНДАР НА ОБУЧЕНИЯТА

 

Осигуряване на качеството и управление  
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
ISO 9001:2015 - Водещи одитори на системи за управление на качеството31 януари - 04 февруари, Онлайн
16-20 май, Онлайн
17-21 октомври, Онлайн
516
ISO 9001:2015 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството3-4 февруари, Oнлайн
14-15 април, Oнлайн
27-28 юни, Oнлайн
25-26 август, Oнлайн
20-21 октомври, Oнлайн
15-16 декември, Oнлайн
115
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 - Вътрешни одитори на интегрирани Системи за управление – качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда 24-26 януари, Oнлайн
16-18 май, Oнлайн
29-31 август, Oнлайн
14-16 декември, Oнлайн
171
ISO 19011 - Въведение 18 февруари, онлайн
2 декември, онлайн
100
ISO 17025:2017 - Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране - Вътрешни одитори / Преходен курс14-16 март, онлайн
14-16 септември, онлайн
210
 APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC – приложение в автомобилната индустрия6-8 юли, онлайн
23-25 ноември, онлайн
540/378
IATF 16949:2016 - Вътрешни одитори на системи за управление на качеството23-25 февруари, онлайн
27-29 юни, онлайн
24-26 октомври, онлайн
210
FMEA версия 5.016-18 март, онлайн
19-21 септември, онлай
300
Six Sigma
13-17 юни, онлайн 700ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ХИГИЕНА
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
ISO 45001:2018 – Вътрешни одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд 17-18 февруари, онлайн
3-4 ноември, онлайн онлайн
115
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд14-18 март, онлайн516
 ISO 45001 – Преходен курс за Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - 3 дневен преходен18-20 май, онлайн
7-9 декември, онлайн
300
FSSC 22000 - Водещи одитори на системи за безопасност на храните ISO 22000, ISO 22002-1
18-22 юли, онлайн510
 FSSC 22000 - Вътрешни одитори на системи за безопасност на храните ISO 22000/ISO 22002-14-6 април, онлайн
7-9 септември, онлайн
171
IFS Interнal Auditor 19-21 януари, онлайн
15-17 август, онлайн
210
 ISO 39001:2012 - Водещи одитори на системи за управление на пътната безопасност18-20 април, онлай
2-4 ноември, онлайн
300
 ISO 39001:2012 - Вътрешни одитори на системи за управление на пътната безопасност21-22 февруари, онлайн
11-12 август, онлайн
115
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716 22-24 юни, онлайн210

 

  ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВОСТ
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на системи за управление на околната среда - 3 дневен преходен 23-25 февруари, онлайн
26-28 септември, онлайн
300
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на cистеми за управление на околната среда13-17 юни, онлайн516
ISO 14001:2015 – Вътрешни одитори на cистеми за управление на околната среда24-25 Март, онлайн
10-11 ноември, онлайн
115
ISO 50001:2011 - Системи за енергийно управление Водещи одитор7-11 март, онлайн
24-28 октомври, онлайн
600
ISO 37001:2016 - Вътрешни одитори на системи за управление за борба с подкупването12-13 май, онлайн 115
Устойчивото развитие и въвличане на заинтересованите страни (Stakeholder Engagement)26-27 май, онлайн
19-20 септември, онлайн
180
Оценка на жизнения цикъл (Life Cycle Assessment (LCA) 5 август, онлайн
16декември, онлайн
140
 GRS Модлуен курс:
- Основна инфромация. Изисквания за използване на логото
- Социална отговорност
- Околна среда
- Изисквания към химикиалите
 18-21 април, онлайн
18-21 октомври, онлайн
516

 

 ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
IAC ISO 55001:2014 - Управление на активите7-8 юли, онлайн 115
Управление на риска 20-21 януари, онлайн
11-12 август, онлайн
115
ISO 27001:2013 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност
14-18 февруари, онлайн
16-20 май, онлайн
22-26 август, онлайн
21-25 ноември, онлайн 
516
ISO 27001:2013 – Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност27-28 януари, онлайн
28-29 април, онлайн
21-22 юли, онлайн
6-7 октомври, онлайн
1-2 декември, онлайн 
115
ISO 20000-1:2011 - Вътрешни одитори на системи за управление на IT услугите8-10 юни, онлайн
23-25 ноември, онлайн
210
ISO/IEC 20000-1:2011—Водещи одитори на Системи за управление на информационните технологии и управление на услуги - 1759311-15 април, онлайн
19-23 декември, онлайн
516
 ISO 22301:2012 - Вътрешни одитори на системи за управление на непрекъснатостта на дейността10-11 март, онлайн
29-30 септември, онлайн 
115
ISO 22031:2013 – Водещи одитори на системи за управление на непрекъснатостта на дейността 18-22 юли, онлайн 516
ISO/IEC 27701: Система за управление на неприкосновеността на информацията 17-18 януари, онлайн
25-26 май, онлайн
28-29 ноември, онлайн
140

 

Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640