КАЛЕНДАР НА ОБУЧЕНИЯТА

 

Осигуряване на качеството и управление
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
ISO 9001:2015 - Водещи одитори на системи за управление на качеството 23-27 януари
24-28 април
21-25 aвгуст
18-22 декември 
560
 ISO 9001:2015 – Вътрешни одитори на системи за управление на качеството16-17 февруари
11-12 май
14-15 cептември
23-24 ноември 
140
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 - Вътрешни одитори на интегрирани Системи за управление – качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда18-20 януари
19-21 юли
6-8 декември 
190
ISO 19011 - Въведение10 март
6 октомври 
120
ISO 17025:2017 - Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране - Вътрешни одитори / Преходен курс19-21 април
25-27 октомври 
210
APQP, FMEA, MSA, PPAP, SPC – приложение в автомобилната индустрия13-15 март
17-19 май
4-7 юли
22-24 ноември 
 540/378
IATF 16949:2016 - Вътрешни одитори на системи за управление на качеството23-25 януари
26-28 април
18-20 cептември
9-11 октомври 
 240
FMEA версия 5.0 22-24 февруари
14-16 юни
23-25 aвгуст
13-15 декември
300
 Въведение в Six Sigma 17-20 юли140ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ХИГИЕНА
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
ISO 45001:2018 – Вътрешни одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд6-7 март
2-3 ноември
140
ISO 45001 – Преходен курс за Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - 3 дневен преходен12-16 юни340
 FSSC 22000 - Водещи одитори на системи за безопасност на храните ISO 22000, ISO 22002-120-24 март
21-25 aвгуст
560
FSSC 22000 - Вътрешни одитори на системи за безопасност на храните ISO 22000/ISO 22002-11-3 февруари
2-4 aвгуст
190
IFS Interнal Auditor25-27 януари
10-12 април
3-5 юли
1-3 ноември
210
ISO 39001:2012 - Водещи одитори на системи за управление на пътната безопасност30-31 март
4-5 декември
340
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 2271617-19 май
4-6 октомври
210

 

  ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВОСТ
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на системи за управление на околната среда - 3 дневен преходен29-31 май
15-17 ноември
340
ISO 14001:2015 – Вътрешни одитори на cистеми за управление на околната среда 27-28 февруари
25-26 cептемвр
140
ISO 50001:2011 - Системи за енергийно управление Водещи одитори 8-10 февруари
24-25 октомври
400
ISO 50001 - Вътрешни одитори на системи за управление на енергията 3-4 април
27-28 Юли
4-5 cептември
140
Устойчивото развитие и въвличане на заинтересованите страни (Stakeholder Engagement) 29-30 май
11-12 декември
180
 Оценка на жизнения цикъл (Life Cycle Assessment (LCA) 4 май
1 декември
140
 GRS Модлуен курс:
- Основна инфромация. Изисквания за използване на логото
- Социална отговорност
- Околна среда
- Изисквания към химикиалите
 3-6 юли560
 ISO 37001:2022 - Вътрешни одитори на системи за управление за борба с подкупването 3-4 април
27-28 Юли
4-5 cептември
140
 Въведение в изискванията на ISO 20400 – Sustainable Procurement - Guidance 28 февруари
29 cептември
140
 ISO 14090:2019 Адаптация към климатичните промени - Принципи, изисквания и добри практики (ISO 14090:2019) 30 юни140

 

 ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
Управление на риска 19-20 януари
15-16 юни
13-14 ноември
140
ISO 27001:2022 – Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност 6-10 февруари
15-19 май
25-29 cептември
4-8 декември
560
ISO 27001:2022 – Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност 27-28 февруари
1-2 юни
11-12 cептември
14-15 декември
140
 ISO 27001:2022 – Lead Implementors 26-27 юни340
ISO 20000-1:2011 - Вътрешни одитори на системи за управление на IT услугите 22-24 февруари
21-23 юни
28-30 ноември
210
ISO/IEC 20000-1:2011—Водещи одитори на Системи за управление на информационните технологии и управление на услуги - 17593 20-24 март
11-15 cептември
560
ISO 22301:2012 - Вътрешни одитори на системи за управление на непрекъснатостта на дейността 30-31 януари
19-20 октомври
140
ISO 27001:2022 - Преходен курс за Одитори/Водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност 27 януари
10 април
3 юли
23 октомври
160

 

Усъвършенстване и развиване на умения  
КУРСДАТИЦЕНА (ЕВРО)
 Soft Skills - Комуникационни умения 23-24 януари140
 Soft Skills: Разрешаване на проблеми15-16 май140
 Soft Skills: Упрaвление на проекти  10-11 Юли140
 Problem solving in 8 Disciplines (8D)28-29 aвгуст140
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640