Обучителни курсове в областта на околната среда

Обществеността е все по-запозната с климатичните промени и степента на замърсяване на околната среда и във връзка с това общественото внимание се насочва все повече към индустриалния сектор, с оглед поемане на отговорност за състоянието на средата.

Съответствието с изискванията в областта на околната среда е от жизнена важност за Вашия бизнес с оглед неговата настояща и бъдеща конкурентоспособност. Intertek предлага специализирани обучения в областта, които посрещат потребностите на клиентите.

Курсовете ни, свързани с околната среда, включват:
 • ISO 14001:2015 – Водещи одитори на cистеми за управление на околната среда
 • ISO 14001:2015 – Водещи одитори на системи за управление на околната среда - 3 дневен преходен
 • ISO 14001:2015 – Вътрешни одитори на cистеми за управление на околната среда
 • Преходен курс за одитори-водещи одитори на Системи за управление на околната среда от ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015
 • ISO 50001 - Вътрешни одитори на системи за управление на енергията
 •  ISO 50001:2018 - Водещи одитори на Системи за енергийно управление
 • ISO 14090:2019 Адаптация към климатичните промени - Принципи, изисквания и добри практики (ISO 14090:2019)
 • Имате въпроси? +359(2)9500640
   

  Имате въпроси?

  +359(2)9500640
  Bulgaria
  +359(2)9500640
   

  Intertek Academy