Публичен сектор

Обслужването на публичния сектор е една от възможностите ни, тъй като разбираме специфичните отговорности и съображения, с които е свързано това.

Предоставянето на услуги за публичния сектор изисква задълбочен подход и е свързано с допълнителни съображения и предизвикателства, в сравнение с предоставянето на услуги за частния сектор.

Спазването на регулаторните изисквания, които осигуряват безопасността на голям брой граждани и предоставянето на услуги при спазване на строги графици са някои от съществените съображения, които съпътстват предоставянето на надеждни услуги за публичния сектор.

Решенията ни обхващат различни индустрии и функции – от тестване, инспекции и сертификация до строителство и осигуряване на процесите на обществения транспорт.

Изборът на Intertek за партньор при предоставянето на услуги ще Ви позволи да работите съвместно с компетентен доставчик с десетилетен опит в секторите, в които развивате дейността си:

  • Управление на доставчици
  • Консултации в областта на енергетиката и водите
  • Управление на електрозахранването в жп транспорта
  • Одитиране и сертификация на системи 
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640