Внос и износ

Прилагаме експертизата на Intertek за съответствие и цялостно осигуряване на качеството на Вашите доставки. Фокусирайте се върху продажбата на Вашите продукти в целевите пазари за внос и износ.

Програмите за оценяване на съответствието осигуряват увереност за потребителите, брандовете и компаниите за съответствието на продуктите с регулаторните стандарти на приемащите страни. Опасните и ненадеждни продукти могат да доведат до увреждане на здравето или собствеността на потребителите и това е свързано с разходи за изтегляне на продукти, претенции за компенсации и увреждане на репутацията на бранда.

За да преминат успешно митнически проверки в страните, където се прилагат Програми за оценяване на съответствието, компаниите, които търгуват с тези страни трябва да се съобразяват с изискванията на програмите, за да се избегнат забавяния при освобождаване на стоките, санкции или връщане на доставките.

Сертификацията от Intertek спомага за осигуряване на съответствие със стандартите на приемащите страни и безпроблемно освобождаване от митница, както и осигуряване на качеството и безопасността на внесените стоки. Intertek разполага с необходимата експертиза благодарение на множеството извършени оценки за съответствие – повече от всяка друга акредитирана организация – издадените над 2 милиона сертификати и доклади от тестове в света. Цялостно осигуряване на качеството.

Програмите на Intertek в областта на вноса и износа включват:

  • Оценяване на съответствието
  • Инспекции преди доставка
  • Свързани услуги в областта на вноса и износа

 

 
Имате въпроси? +359(2)9500640
 

Имате въпроси?

+359(2)9500640
Bulgaria
+359(2)9500640